YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

İLERİ TARİHLİ ÇEKLERE REESKONT UYGULAMASI (II)

 

Adana, 18.07.2013
 İbrahim GÜLER*

Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 

İleri tarihli çeklere reeskont uygulaması ile ilgili yasal mevzuat, aynı başlıkla 08.05.2013 günü yine oda sitesinde yayınladığımız makalede izah edildiğinden tekrara gerek görülmemiştir. 2013/2 geçici vergi döneminde ileri tarihli çeklere reeskont yapılabilecektir.

                Reeskont hesaplanırken şu hususlara dikkat etmek gerekir:

            1- İç iskonto formülü uygulanacaktır (1).

                        İi= B x n x t / 36.000 + (n x t)     

                        İi= İç iskonto

                        B= nominal (yazılı) değer

                        n= Vade (gün olarak)

                        t= İskonto oranı (örneğin 11 gibi yazılacak)

            2- Senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse, Merkez Bankasınca 21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve avans işlemleri için belirlenen %11 faiz oranı uygulanacaktır. Çünkü, reeskont işlemleri için belirlenen iskonto oranı, dış iskonto yöntemine göre yani, senedin faizini de içeren nominal değer üzerinden yapılacak hesaplamada esas alınacak faiz oranını göstermektedir (Bkz. VUKGT 238/C). 

            Alınan ileri tarihli çeklerin reeskontunda, hesaplanan reeskont tutarı önce gider, tahsilinde ise gelir yazılır. Verilen ileri tarihli çeklerin reeskontunda ise tam tersi yani, önce gelir, ödendiğinde ise gider yazılır. Tabiatiyle, ileri tarihli çeklere reeskont uygulanırsa alacak ve borç senetlerine de uygulamak gerekecektir.  

            Diğer taraftan reeskont işlemi VUK'nun 280.maddesi kapsamında yabancı paralı ileri tarihli çekler ile alacak ve borç senetlerine de uygulanabilecektir.

 ________________________________________________________________

(1) 238 sıra numaralı VUK genel tebliğindeki formülle aynı sonucu veren ve hesaplaması daha kolay olan buradaki iç iskonto formülünü tavsiye ederiz. 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.