YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

KONUTLARIN KDV ORANLARINDA SON DURUM


Adana, 14.01.2013
 İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
Bilindiği üzere yürürlükte bulunan KDV oranları,  30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunmaktadır.
                Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının, KDV oranları ile ilgili 1.maddesine, 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesi ile (6) numaralı fıkra eklenmiştir.
                Buna göre, net 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranlarının uygulanmasında m2 yerine emlak vergisi değeri esası benimsenmiştir. Geçiş uygulaması, 01.01.2013 tarihinden itibaren ruhsat alınan ve Büyükşehir Belediyesinin olduğu yerlerde lüks ve birinci sınıf olarak yapılan konut inşaatlarının tesliminde başlayacaktır.   
                Yapılan düzenlemeye göre;
 
                1- Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamındaki İllerde Uygulama:
                a) Net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlarda:
                * Konut inşaatı olacak,
                * Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren alınacak,
                * İhaleli konut inşaatlarında, ihale, 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılmış olacak,
                * Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılacak(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali dahil), (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç)
                * Yapı ruhsatının alındığı tarihte, inşaat arsasının Emlak Vergisi Kanunu'nun 29.maddesine göre m2 vergi değeri;
                - 499,99 TL'ye kadar olan konutların tesliminde %1,  
                - 500 TL ile 999,99 TL arasında olan konutların tesliminde %8,  
                - 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,  
                b) Net alanı 150 m2'den büyük olan konutlarda:
                * Diğer şartlara bakılmaksızın %18
               
                2- 31.12.2012 Tarihi Dahil Konut İnşaatı Yapı Ruhsatı Alanlar (Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamında Olsun veya Olmasın):
                 İnşaat bitirilip, konut olarak hangi tarihte teslim edilirse edilsin;             
                - Net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde %1,
                - Net alanı 150 m2'den büyük konut teslimlerinde %18
 
                3- Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamı Dışındaki İllerde Uygulama:
                Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamı dışında kalan illerde eski uygulama devam etmektedir.              Yani,
                - Net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde %1,
                - Net alanı 150 m2'den büyük konut teslimlerinde %18