YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

2013 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERLERDE SON VE KESİN DURUM

                                                                                             
Adana, 19.12.2012
İbrahim GÜLER
 Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
    (19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ Gereği)

               1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

                 * Yevmiye Defteri
                 * Defter-i Kebir 
                 * Envanter Defteri
                       * Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)
                 * Yönetim Kurulu Karar Defteri
                      * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettir. 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

         
                2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

               * Yevmiye Defteri
               * Defter-i Kebir
               * Envanter Defteri
                    * Pay Defteri (Önceden tasdikli ise ve yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3) 
                    * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettir. 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

                NOT: Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak alacağı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabileceği gibi, ayrıca, müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirilip ona da yazılabilir. Müdürler kurulu karar defteri tutulması tercih edilirse, müdürler kurulu karar defteri, yönetim kurulu karar defteri gibi hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olur. Müdürler kurulu karar defterine gerek yoktur.
                

                3-) KOLLEKTİF ŞİRKETLER(Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

                * Yevmiye Defteri
                * Defter-i Kebir
                * Envanter Defteri
                      * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (2013 yılı için tasdik ettir. 2014 yılı için Yeterli yaprak varsa tasdik ettirme. Md.64/3)

                 4-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

                 * Yevmiye Defteri
                 * Defter-i Kebir
                 * Envanter Defteri

                4-) SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

                 Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.

               5-) İŞLETME DEFTERİ

                 
Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.
                 
                6-) DEVAM TASDİKİ

                      Yevmiye, Envanter, Defter-i Kebir ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri, yeterli yaprakları bulunması halinde Ocak 2013 ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir (Tebliğ md.16)