YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 

KDV TEVKİFATINA TABİ MALLARDA İADE VE MATRAHTA DEĞİŞİKLİK
 
Adana, 28.07.2011
İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
 
        

    1-) KDV Tevkifatına Tabi Malların Tamamen İadesi:

 

 

            KDV tevkifatına tabi malların iadesinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tavkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden yapılacaktır.

 

            ÖRNEK: Alıcı KDV hariç 100.000,00 TL’ye aldığı malların tamamını daha sonra iade etmiştir. İade işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
 
            İşlem Bedeli                           100.000,00 TL
 

            Hesaplanan KDV %18         (+) 18.000,00 TL

 

            Toplam                                   118.000,00 TL
 

            Tevkif Edilen KDV 2/3         (-) 12.000,00 TL

 

            Ödenecek Tutar                    106.000,00 TL
            Örnekten de anlaşılacağı üzere 100.000,00 TL’lık mal alınmış buna isabet eden 18.000,00 TL’lık KDV’nin 2/3’ü olan 12.000,00 TL’lık kısmı vergi dairesine, 6.000 TL’lık kısmı ise satıcı firmaya ödenecektir. Alıcı toplamda yine 18.000,00 TL’lık KDV’yi ödemiş olmaktadır. Yapılacak mal iadesinde vergi dairesine ödenen 12.000,00 TL KDV hiç hesaba katılmayacaktır. İşleme esas olacak veriler 100.000,00 TL’lık mal bedeli ile firmaya ödenen 6.000,00 TL’lık KDV olacaktır.
            _________________ ALICININ MAL ALIŞ KAYDI ________________ 
            153- TİCARİ MALLAR      100.000,00
            191- İNDİRİLECEK KDV     18.000,00
                                                           320- SATICILAR                106.000,00
                                                           360- ÖD.VERGİ VE FON    12.000,00
                                                           360 01-Sorumlu Sıfatı İle Öd.KDV
            _________________ALICININ MAL İADESİ _____________________
            320- SATICILAR                106.000,00
                                                           153- TİCARİ MALLAR      100.000,00
                                                           391- HES.KDV                   6.000,00
            Alıcı, satıcı firmadan 106.000,00 TL’yı geri alacak ve iadenin gerçekleştiği          dönemde 6.000,00 TL’lık KDV’yi 1 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Satıcı          ise, aynı dönemde 6.000,00 TL’lık KDV’yi 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim           konusu yapacaktır. Defter kayıtlarında, KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan     6.000,00 TL’lık kısmı için düzeltme işlemi yapılmaktadır. Tevkifata tabi tutularak           sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve indirim konusu yapılan tutar için düzeltme kaydı           yapılmamakadır.
            ___________________________ / __________________________
 
           
 
            2-) KDV Tevkifatına Tabi Malların Kısmen İadesi:

 

            ÖRNEK: Alıcı KDV hariç 60.000,00 TL’ye aldığı malların 20.000,00 TL’lık kısmını daha sonra iade etmiştir. İade işlemi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
           
            İşlem Bedeli                            60.000,00 TL
 

            Hesaplanan KDV %18        (+) 10.800,00 TL

 

            Toplam                                    70.800,00 TL
 

            Tevkif Edilen KDV 2/3          (-) 7.200,00 TL

 

            Ödenecek Tutar                     63.600,00 TL
 
            _________________ ALICININ MAL ALIŞ KAYDI ________________ 
            153- TİCARİ MALLAR        60.000,00
            191- İNDİRİLECEK KDV     10.800,00
                                                           320- SATICILAR               63.600,00
                                                           360- ÖD.VERGİ VE FON    7.200,00
                                                           360 01-Sorumlu Sıfatı İle Öd.KDV
            _________________ALICININ MAL İADESİ _____________________
            320- SATICILAR           21.200,00
                                                           153- TİCARİ MALLAR      20.000,00
                                                           391- HES.KDV                  1.200,00

            Dikkat edilirse, 60.000,00 TL’lık mal bedeli için satıcı firmaya sadece 3.600,00 TL KDV ödenmiştir. Gerisi ise (7.200,00 TL) vergi dairesine       ödenmiştir. Vergi dairesine  ödenen 7.200,00 TL’lık KDV ile ilgili bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Satıcı firmaya         iade edilen mal bedeli 20.000,00 TL’olduğundan satıcı firmaya ödenen 3.600,00          TL        KDV’den 20.000,00 TL’ye isabet eden kısmının hesaplanması gerekmektedir.      60.000,00 TL’lık mal bedeli için satıcıya 3.600,00 TL KDV ödendiğine göre, 20.000,00          TL iade mala isabet eden KDV 1.200,00 TL olur. İşte iadeye esas olacak veriler     20.000,00 TL mal bedeli ile 1.200,00 TL KDV’dir. Tevkifata tabi işlem bedelinde          sonradan başka sebeplerle de bir azalma meydana gelirse azalma için aynı mantık             içerisinde düzeltme yapılacaktır.
           
            ___________________________ / __________________________
 
  

            3-) KDV Tevkifatına Tabi Mallarda Sonradan İşlem Bedelinin Artması:

 

            Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması ve hesaplanan katma değer vergisi üzerinden (asıl işlem bedelinde yapıldığı gibi) tevkifat uygulanması gerekmektedir.