YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE İSTİHDAM TEŞVİKİ

 
 
Adana, 01.07.2011
                                                                                  İbrahim GÜLER
                                                                                                        
                                                                       Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
                                                                       İnceleme Komisyonu Başkanı
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81.Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, 01.03.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 6111 Sayılı Kanun’un 38.Maddesi ile yapılan değişikliğe göre, işverenler öncelikle 5 puanlık indirim uyguladıktan sonra diğer teşviklerdende aynı anda yararlanılabilecektir. 
            Diğer taraftan, 6111 Sayılı Kanun’un 74.Maddesiyle 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10.Maddeye göre, aşağıda belirtilen şartların tutması halinde Sigorta Primlerinin İşveren Hisselerine Ait Tutarı, İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır.  
 
 
 
TEŞVİK’İN GENEL ŞARTLARI:
* Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit eilen, idari para cezası dahil SGK’ya borcu olan ve düzenli hizmet belgesi vermeyen İşverenler,
 
* İşe alındıkları tarihten önceki son 6 Ay işsiz olmayan İşçiler,
 
* İşçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 Ay’a ilişkin bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmayan işçiler Faydalanamaz.
(sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son 6 Aylık döneme ilişkin SGK’ya verilmiş aylık prim ve hizet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki 6 Ayda SGK’ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, Ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Ortalamanın küsuratlı çıkması halinde 0,01 ila 0,49 arası 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arası tama iblağ edilecektir. İşçi çalıştırılmayan aylar ortalamaya (ay sayısına) dahil edilmeyecektir. Örneğin son 6 ayın 4 ayında işçi çalıştırılmışsa toplam işçi sayısı 6’ya değil 4’e bölünerek ortalama bulunacaktır. İşyerinin yeni tescil edilmiş olması halinde (ara verdikten sonra veya yeni işe başlama) tüm işçiler ortalamaya ilave olarak kabul edilecektir. Ücret bordrosunda bulunan işçilerin tamamı (ücret verilsin, verilmesin veya SGDP’li olsun, veya ay içinde girsin veya çıksın) ortalama hesaba girecektir.
Örnek:1  İşçinin giriş tarihi 20.03.2011   
Şubat 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 6
Ocak 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı    : 3
Aralık 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 3
Kasım 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 5
Ekim 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı     : 5
Eylül 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı     : 6
 
                                          Toplam : 28 / 6 = 4,6 = 5 Kabul Edilecektir
 

Eğer bu işçinin girişi ile mart 2011 ayında çalışan sayısı en az 6 ve fazlası olacaksa ve bu işçi diğer şartlarada haiz ise o zaman 4447 S.K.’nun geçici 10.Maddesinden faydalanacaktır. Mart ayında işçi sayısı 6 olur nisanda 5’e düşer mayısta tekrar 6 olursa teşvik, işçi sayısının yükseldiği mart ve mayıs ayında uygulanır, nisan ayında uygulanmaz. Diğer şartları tutan her işçinin işe girişinde bu hesap yapılacak ve giren işçi veya işçilerin ortalamaya ilave olup olmadıkları hesaplanacaktır. Aksi takdirde tüm şartlar tutsa bile teşvikten faydalanılamaz.
Örnek:2 Tüm şartları tutan işçi (A)’nın işe giriş tarihi 25.04.2011   
Mart 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı    : 1
Şubat 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 2
Ocak 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 1
Aralık 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 2
Kasım 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 1
Ekim 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı     : 1
 
                                          Toplam : 8 / 6 = 1,33 = 1 Kabul Edilecektir
Ortalama işçi sayısı 1’dir. Mart ayında çalışan 1 işçiye ilave olarak Nisan ayında işe alınan İşçi (A) ile birlikte çalışan sayısı 2 olacaktır. Nisan ayında işçi (A)’dan dolayı 4447 S.K’nun geçici 10.Maddesinden faydalanılacaktır. Ancak diğer aylarda işçi sayısı 1’e düşerse işçi (A) çalışmaya devam etse bile geçici 10.Maddeden faydalanılamayacaktır. Diğer aylarda işçi (A) takip edilecektir. Toplam 2 işçi varsa işçi (A)’da çalışıyorsa geçici 10.maddeden faydalanılacak, yoksa faydalanılamayacaktır. Başka bir ifadeyle, işçi (A) teşvikten faydalanmaya başladı nasıl olsa, işten çıkana kadar devam eder diye düşünülmeyecek ve işçi (A)’nın işe girdiği tarihteki ortalama işçi sayısının devam edip etmediği kontrol edilecek ve işçi sayısı düştüğünde işçi (A)’dan dolayı işletme faydalanamıyacaktır.  
 
Aynı işyerine devam edelim.
 
Yine tüm şartları tutan (B) ve (C) işçileri 10.05.2011 tarihinde işe alınmış olsun. Bu durumda ortalama işçi sayısı
Nisan 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı    : 2
Mart 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı    : 1
Şubat 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 2
Ocak 2011 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 1
Aralık 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 2
Kasım 2010 Ayında Çalıştırılan İşçi Sayısı   : 1
 
                                          Toplam : 9 / 6 = 1,5 = 2 Kabul Edilecektir
Ortalaması 2 işçi olacağından ve (B) ve (C) işçileri ile çalışan işçi sayısı 4’e çıkacağından Mayıs ayında da (B) ve (C) işçileri için geçici 10.maddeden faydalanılacaktır.
Bu işletme Nisan ayında işçi (A) için, Mayıs ayında ise, işçi (A+B+C) için 4447 S.K.’nun geçici 10.Maddesinden faydalanacaktır. Burada önemli olan nokta geçici 10.madde kapsamında teşvikten faydalanan işçilerin ve işçi sayısının sürekli kontrol edilmesidir. Örneğin; İşçi (A) için teşvikten faydalanabilmek için en az kendisi ile birlikte 2 çalışana ihtiyaç vardır. (B) ve (C) ortalamaya 3 ve 4.işçi olarak girdiklerinden, kendileri ile birlikte toplamda 3. ve 4. işçiye ihtiyaç vardır.
 
Örneğin bu işletmede, (A+B+C) şeklinde 3 işçi çalışıyorsa,
(A), için 2 işçi yeterli olduğundan (A) faydalanır,
(B+C)’nin biri için 3, diğeri için 4 işçi gerekmektedir. 3 işçi olduğundan dolayı ikisi birden faydalanamayacağından işveren bu durumda (B+C)’den birini seçecektir. Yani (A) ile birlikte (B+C)’den biri olmak üzere 2 işçi teşvikten faydalanacaktır.   
 
  Teşvikten faydalanacak bir işçinin tüm şartlarının tutmasının yanında o işçinin sürekli takip edilmesi gerekmektedir. (A) işçisinin teşvikten faydalanması için kendisi ile birlikte kaç işçinin çalışması gerekiyor veya (K) işçisinin teşvikten faydalanması için kendisi ile birlikte kaç işçi gerekiyor, bunlar her işçi için ayrı ayrı notlanmalıdır. her ay teşvikten faydalanan işçilerin tek tek takibi gerekiyor. Bu haliyle 4447 S.K’nun geçici 10.Maddesinin uygulamasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 
 
TEŞVİK’İN DİĞER ŞARTLARI:
 
* 01.03.2011 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan işçiler için geçerli
* KADINLAR: 18 yaşından büyük (19’dan gün almış) olacak . Üst yaş sınırı yok.
* ERKEKLER: 18 yaşından büyük (19’dan gün almış) olacak, 29 yaşından küçük olacak.
* Yukarıda belirtilen işçilerden;
* Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,
* Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,
* Belgesi olmayanlar için 24 ay süreyle,
* Burada sayılanların Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde bu sürelere 6 ay daha ilave edilecektir.
* Belgeli işçiler belgelerinde yazılı mesleklerde çalışmalılar,
 
 
29 YAŞINDAN BÜYÜK ERKEKLERDEN;
 
* Mesleki yeterlik belgesi sahibi 24 ay süreyle,
* Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle,
 
* Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 ay süreyle,
* Belgesi ve öğrenimi olmayıp sadece Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle
* Belgeli işçiler belgelerinde yazılı mesleklerde çalışmalılar,
 
 
29 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA BÜYÜK ERKEKLER:
 
* 01.03.2011 – 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olmaları şartıyla, çalışmakta iken bizzat çalıştığı işle ilgili mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.    
Ancak, çalıştığı işten farklı bir meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alan veya farklı bir meslekle ilgili mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren bir sigortalının, aynı işyerinde mesleği ile ilgili işte çalıştırılmaya başlanılması halinde teşvikten yararlanabilecektir. Bu sigortalıların işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı
- 4 -
üzerinde durulmayacaktır. Belgesi veya öğrenim durumu olmayıp 18-29 yaş aralığında olmasından dolayı teşvikten 24 ay süreyle yararlanan bir işçi bu arada belge alır veya öğrenim görürse 12 ay daha ilave bir süreyle yani toplamda 3 yıl teşvikten yararlanmış olur.  
 
 
TEŞVİK’İ HAK EDİP YARARLANMA SÜRESİNDEN ÖNCE İŞTEN ÇIKANLAR KALAN SÜRE İÇİN TEŞVİKTEN FAYDALANAMAZLAR. ANCAK İŞSİZLİK SÜRESİ İÇİNDE YENİ BİR BELGE VEYA ÖĞRENİM DURUMU OLURSA YENİ ŞARTLARA GÖRE (EN AZ 6 AY İŞSİZ KALMIŞ OLMASI,ORTALAMA İŞÇİ SAYISINA İLAVE OLARAK ÇALIŞTIRILMASI) TEKRAR TEŞVİK’E HAK KAZANIR ANCAK BİRİNCİ DÖNEMDE FAYDALANDIĞI SÜRE DÜŞÜLÜR.
 
 
TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE SGK TARAFINDAN YAIPLACAK İŞLEMLER
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;
1) Altı aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,
2) Türkiye İŞ Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,
4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,
5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,
6) Türkiye İŞ Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği,
hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.
Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden alınarak, daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.
İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, yeni işe alınan sigortalılardan Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olanlarının, hangi meslek kursunu, hangi tarihte bitirmiş olduğu Kurumumuzca elektronik ortamda sorgulanacaktır. Dolayısıyla, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan
müracaatlar sırasında, kapsama giren sigortalıların Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulması halinde, bu bilgilerin doğruluğu sistem tarafından elektronik ortamda kontrol edileceğinden, başvuru formunun onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Buna karşın, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olması ve işverenlerce e-

Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlarında kapsama giren sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş oldukları yönünde beyanda bulunmaları halinde, ilgili kurumlarla yapılacak protokoller çerçevesinde söz konusu belgeler elektronik ortamda sorgulama yapılıncaya
kadar, söz konusu belgelerin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden ibraz edilmesi veya bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
Elden yapılacak olan başvurular sırasında, mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin noter tasdikli olan sureti veya aslı ve bir fotokopisi müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili Sosyal Güvenlik il Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilecektir. Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, Sigorta Primleri Servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/ mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir
Bu bağlamda, işverenlerce;
- Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmemiş olan sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş gibi beyanda bulunulması nedeniyle,
- Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olan sigortalıların mesleki yeterlilik belgesinde veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki meslekleri ile işe giriş bildirgesinde beyan edilen mesleklerin birbiriyle örtüşmemesi nedeniyle,
destekten yersiz yararlanılmış olması halinde, yersiz yararlanılan tutarlar ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak; destekten yararlanılacak olan sürenin hatalı bir şekilde belirlenmiş olması durumunda, destekten yararlanma süresi yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alınarak iptal edilecek veya değiştirilecektir.
Dolayısıyla, işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulması halinde, bu beyanların doğruluğu Sosyal Güvenlik il Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki bilgiler doğrultusunda kontrol edilecek ve hatalı olan beyanlar için işverenlerce e-Sigorta kanalıyla yapılan kodlamalar ilgili Sosyal Güvenlik il Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince düzeltilecek veya silinecektir.
işverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurularda, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulmasına rağmen, bu sigortalılara ilişkin diplomaların/ mezuniyet belgelerinin SGK’ya ibraz edilmemesi halinde, ilgili Sosyal Güvenlik il Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince, bu nitelikteki kayıtlar, diploma/mezuniyet belgesinin olmadığı kabul edilerek düzeltilecek veya silinecektir.
Çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı e-Sigorta kanalıyla gerekli bildirim
yapıldıktan sonra destek süresinin tanımlanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yapılacak olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi de müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte

ibraz edilecektir. Bu şekilde yapılacak olan müracaatlara istinaden, başvuru formu ve eki belgeler Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve anılan servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra
 
fotokopinin üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin aslı ilgililere verilecektir.
Sigorta Primleri Servisince, işverenlerce ibraz edilen mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki bilgiler sigortalı işe giriş bildirgesinde beyan edilen meslek kodu ile karşılaştırılacak, ayrıca mesleki yeterlilik belgesinin veya diploma/mezuniyet belgesinin her halükarda işe giriş tarihinden ve 1/3/2011 tarihinden sonra alınmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu şekilde yapılacak olan kontrollerin ardından, ilave destek süresine hak kazanıldığının anlaşılması halinde, sistem üzerinde gerekli tanımlama yapılarak başvuru formu ve ekleri işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.
 
 
ÖRNEK UYGULAMA:
            İşçinin Brüt Ücreti                                                                             : 2.000,00 TL
            Asgari Ücret                                                                                      :    796.50 TL
            Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı                                              : % 2.5 (1-6.5)
            Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi İşveren Payı                : % 11
 
            Genel Sağlık Sigortası Primi İşveren Payı                                         : % 7.5
            Sigorta Primi İşveren Hisseleri Toplamı                                           : % 21
 
* Kanun Türü Olarak 05510 Seçilecek (1)
* Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Primi (1)                   : 2.000 x % 5 = 100 TL
* Kanun Türü Olarak 06111 Seçilecek (2)
 
DİKKAT:(06111)Kanun Numarası, 2-7-12-14-19-20-21-
 
22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92 Belge türlerine
 
uygulanamaz
* İş Kur Fonu Taraf. Karşılanacak Olan İşveren Primi (2)     : 2.000x %16 = 320 TL
* Teşvik Kapsamında karşılanan İşveren Primi (100+320)   : 420 TL
* Ödenecek İşveren Primi (2.000x%21=420) – (420)     : 0 TL
 
* SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMASI MECBURİYETİ:
1-) 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler v.b. için sigortalılara çalışmadığı halde fiilen çalışılmış gibi ücret ödenmektedir. İşte, çalışılmış gibi kabul edilen sürelere ait olarak hak kazanılan ücretler de geçici 10.maddedeki teşvikten yararlanacaktır.
2-) Sigortalıların, yukarıdaki istisna hariç, fiilen çalışmadığı ve ücret ödenmemesi gereken, örneğin sigortalının istirahatlı olması v.b. durumlarda ücret ödenmesi halinde bu ücretlerden dolayı geçici 10.maddedeki teşvikten yararlanmak mümkün değildir.