YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 KIYMETLİ TAŞ TESLİMLERİNDE KDV

Adana, 12.12.2014
 İbrahim GÜLER *
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı
Bağımsız Denetçi

            1- GENEL OLARAK:

            6552 sayılı Kanun'un 26.maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesinde 11.9.2014 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

            Yapılan değişikliğe göre, kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre, Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulmuştur.

            Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11.09.2014 tarihinden itibaren istisna kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV'ye tabi olacaktır.

            Kıymetli taşların KDV'den istisna durumu ile istisna olmayan durumları aşağıda açıklanmıştır.

           

            2- KDV'DEN İSTİSNA İŞLEMLER:

            Kıymetli taşların;

            * Kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere ithali,

            * Borsaya teslimi,

            * Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,

            * Borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,

            İşlemleri KDV'den istisnadır.

            İstisna işlemlerde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas alınacaktır. Teslim tarihinde borsada fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınır.   

            Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins,adet,kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır.

           

            3- KDV'YE TABİ İŞLEMLER:

            Kıymetli taşların;

            * Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,

            * Borsa üyelerinin, borsaya üye olmayanlara teslimi,

            * Borsaya üye olmayanların, borsa üyelerine teslimi,

            * Gerek borsa üyelerinin gerekse borsaya üye olmayanların nihai tüketiciye teslimi,

            * Borsa üyelerinin borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,

            * Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,

            İşlemleri KDV'ye tabidir. Özel Matrah Şekli Uygulanmayacaktır. Şöyleki;

            Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) %18 KDV hesaplanacaktır.

           _____________________________________________________________________

            Yararlanılan Kaynaklar:

            1- KDVK'nun 6552 S.Kanunla Değişik 17/4-g maddesi,

            2- 1 No'lu Tebliğ İle Değişik KDVUGT II/F-4.7.3

            3- 1 No'lu Tebliğ İle Değişik KDVUGT III/A-4.8

            4- 2014/2 KDV Sirküleri.

 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.