YAZARLAR

İbrahim Güler

Sertaç Tok

Sedat Eryürek

Ali Farsak

Hasan Doğan

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

 BAZI MÜKELLEFLERCE KAYITLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA          TUTULMASI VE MUHAFAZASI MECBURİYETİ (II)

 

İbrahim GÜLER*
Adana, 02.07.2014 

                                                      Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı 
İnceleme Komisyonu Başkan
ı

 

Dikkat: Bu Konunun e-Defter İle Bir İlgisi Yoktur.

 

                06.03.2014 tarihli ve aynı başlığı taşıyan makalede; 431 Sıra No'lu VUKGT ile getirilen ve aşağıda belirtilen mükelleflerin 01.07.2014 tarihinden itibaren satış, alış, envanter, ithalat, ihracat ve üretim kayıtlarının, açıkladığımız asgari içeriklere uygun olarak bilgisayar ortamında oluşturulması ve istenildiğinde de ibraz edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilmesi mecburiyeti 01.07.2014 tarihinden itibaren başlamaktaydı.

                KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER:

                1) 4760 sayılı ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar,

                2) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

                3) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

                4) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

                5) 4760 sayılı ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak;

                a) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan, tütün ticareti yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

                b) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

                c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamüllerinin, toptan satış belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.  

                Ancak, 28.06.2014 tarih ve 29044 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 436 Sıra No'lu VUKGT'ile, 431 Sıra No'lu tebliğin yürürlük tarihi 01.01.2015 olarak değiştirildiğinden, uygulama 01.01.2015 tarihinden itibaren başlayacaktır         

 

 _________________________________________________________________________

 

(*) Makalenin amacı, konuyla ilgili genel bilgi vermektir. Yazar, makalenin hatasız olduğuna güvence vermez. Okuyucunun, bu bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu derinlemesine araştırmasını veya konuya hakim profesyonel bir danışmana başvurmasını tavsiye eder.