YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KURULUŞ – YÖNETİM ve DENETİMİNDE GETİRDİĞİ YENİLİKLER


16.02.2012
Konuşmacı:

Prof.Dr. Hasan PULAŞLI

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yard.
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı