YENİ TTK KAPSAMINDA MUHASEBE STANDARTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM


 

08.12.2011 Perşembe
Konuşmacılar:
Prof.Dr.Nejat BOZKURT

Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Cemal İBİŞ
Marmara Ünv. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı