Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Yüksek Lisans Diplomalarının Stajdan Sayılması

Lisans mezuniyeti uygun olup, Yüksek lisans mezunu adayların tezli yüksek lisans diplomaları ve tezini ve Tezsiz yüksek lisans mezunlarının bitirme projelerini dilekçeleri ekinde sunmaları halinde staj sürelerinden 1 yıl indirim uygulanacaktır