Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA
BAŞVURU İŞLEMLERİ

Staja Giriş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Staj adayın staja giriş sınavında  başarılı olduktan sonraki staj döneminde başlatılır.

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayların 2 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayan adayların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Mayıs, Eylül veya Ocak aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. Stajınızın başlamasıyla birlikte stajınız süresince uzaktan sürekli eğitim(e-use)'e tabi olacaksız. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanabilirsiniz. Staj türüne göre dört şekilde;

1-Meslek Mensubu Denetiminde,
2-Meslek Mensubu Gözetiminde(meslek mensubu bordrolu),
3-Meslek Mensubu Bürosunda,
4) İmza yetkili olarak staj yapılmaktadır.


Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için gerekli olan evrakları hazırlamalıdır. Staj, sınavı kazandıktan sonra başlamaktadır.

ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE
·Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
·SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak zorundadırlar.
·Staj süresince aynı anda birden fazla yerde çalışılması uygun değildir.
·Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar
Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen Ticari Merkez adresinde çalışması zorunludur.

A) MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ORTAKLIKLARINDA (Ltd, A.ş) STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış aslı)
9.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
10.Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin son imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti
11.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
12.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
13.Vergi levhası fotokopisi
14.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

B- MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1.Staja giriş sınavı sonuç belgesi
2.Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
9.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak faaliyet belgesi (son 3 ay içinde alınmış ve aslı)
10.Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
11.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
12.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi ( işe yeni girenler, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
13.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
(http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
14.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
15.Şirketin vergi levhası fotokopisi
16.Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi (sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
17.Staja onay veren meslek mensubunun en son şirketekestiği serbest meslek makbuzları veya fatura fotokopileri (okunaklı olmalı ve hangi dönemi kapsadığı belirtilmelidir.)
18. Staja onay veren meslek mensubu; mesleki şirket(A.Ş/ LTD.) ortağı ise, imza yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin imza sirküleri ve son ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti.
19.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

*** Sözleşme, Serbest Meslek Makbuzu, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, elden verilen İşe Giriş Bildirgeleri ve SSK Aylık Bildirgelerin Asılları onay için gelmesi gerekmektedir.

C-MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ (Meslek Mensubu Bordrolu)

1.Staja giriş sınavı sınav sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.Staj onay belgesi
8.Tek kişi staj yazısı (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
9.Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak Oda Kayıt Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış aslı)
10.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
11.İşe Giriş Bildirgesi veya e-Bildirge fotokopisi
12.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
13.Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi
14.Meslek Mensubunun işe giriş bildirgesi ve son aylık sigorta prim bildirgesi
15.Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
16.Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi ( en son düzenlenen)
17.Şirketin vergi levhası fotokopisi
18.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

*** Sözleşme, Serbest Meslek Makbuzu, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, elden verilen İşe Giriş Bildirgeleri ve SSK Aylık Bildirgelerin Asılları onay için gelmesi gerekmektedir.

 D- İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ) STAJ

1.Staja giriş sınav sonuç belgesi
2.Cumhuriyet Savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
3.Emekli Sandığında kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
4.Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
5.Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
6.Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
7.İşe giriş bildirgesi veya e-bildirge fotokopisi
10.Son dönem aylık sigorta prim bildirgesi (işe yeni girdiyseniz, adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
11.Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği,
12.Şirketin genel imza sirküleri
13.İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
14.Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,
15.Vergi levhası fotokopisi
16.Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

Gözetim, Denetim veya İmza yetkili stajlar aşağıdaki firmalardan birisinde yapılacaksa; staj tipine göre istenilen bilgi ve belgelere ek olarak aşağıdaki evraklarında hazırlanması gerekmektedir.

ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

  • Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı( firma adresini de içeren)
  • Yevmiye defterinin ön yüzünün fotokopisi
  • Defter-i kebir'in ön yüzünün fotokopisi

YURT DIŞI MERKEZLİ YABANCI ŞİRKETLERDE STAJ
·Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
·Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi
·Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
·Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden alınacak yazı

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ:
·Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi, Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.
 

Matbu evraklara burayı tıklayarak  ulaşabilirsiniz. Matbu evrakların tamamı, sitemizde mevcuttur. İndirip kullanabilirsiniz.