KURUMSAL

Başkanın Mesajı

Tarihçe

Vizyon & Misyon

Oda Kurulları

ASMMMO Enstitü Yönetim Kurulu

Danışma Meclisi

Komisyonlar

Temsilcilikler

Faaliyet Raporları

Meslek Kanunumuz

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

DİSİPLİN KURULU
( 2013 - 2016 )
 
Hasan TASLAKÇI
Başkan
(Özgeçmişi)
 
 
Hasan TİYEK
Üye
 
 
Mehmet Aydın ŞENDAĞ
Üye
 
 
Haydar BEKTAŞ
Üye
 
 
Tahsin AKKAYA
Üye