KURUMSAL

Başkanın Mesajı

Tarihçe

Vizyon & Misyon

Oda Kurulları

ASMMMO Enstitü Yönetim Kurulu

Danışma Meclisi

Komisyonlar

Temsilcilikler

Faaliyet Raporları

Meslek Kanunumuz

 

Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

                
 01.01.2010 – 31.12.2010 DÖNEMİ  FAALİYET VE MALİ RAPORLAR

1. ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
1.1.    Oda Başkanı’nın Sunuşu
1.2.    Genel Başkanın Sunuşu
1.3.    Oda’nın Misyonu ve Vizyonu
1.4.    Temel Bilgiler
       1.4.1 Yönetim Kurulu
       1.4.2  Denetim Kurulu
       1.4.3  Disiplin Kurulu
       1.4.4  Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
       1.4.5 Birlik Temsilcileri
       1.4.6 Danışma Meclisi
       1.4.7 Organizasyon Şeması
       1.4.8 Personel Durumu
       1.4.9 Oda’da görev yapmış ve yapmakta olan Kurul Üyeleri
      (YÖNETİM KURULU) - (DİSİPLİN KURULU)


 2. DÜNYA EKONOMİSİ      
 3. TÜRKİYE EKONOMİSİ                  
 4. ADANA İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ


 5. ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ  FAALİYETLERİ
           5.1. Toplantı – Seminer
           5.2.  Eğitim Faaliyetleri
                  5.2.1 Temel Eğitim – Stajyerler
                  5.2.2 Sürekli Mesleki Gelişme
           5.3.  Üye İstatistiki Bilgiler
                     Meslek Mensubu İlçeler Dağılım Tablosu
                     Meslek Mensubu Çalışma Durumu
                     Meslek Mensubu Cinsiyet Dağılım Tablosu
                     Meslek Mensubu Eğitim Durumu Tablosu

           5.4.  Stajyer İstatistiki Bilgiler
          (SM VE SMMM STAJI BİTİP SINAVA GİRENLER) - (STAJA BAŞ.DÖNEMLERİ VE STAJER DAĞILIMI)
           5.5.  Diğer Odalarla İlişkiler
           5.6.  Birlik İle İlişkiler
           5.7.  Diğer Kurumlarla İlişkiler
           5.8.  Oda Komisyonlarının Faaliyetleri
          5.9.Mali Bilgiler
                   5.9.1. Adana SMMM Odası Bilançosu
                   5.9.2. Adana SMMM Odası Restaurant Cafeterya İktisadi İşletmesi Bilanço
                   5.9.3. Adana SMMM Odası Restaurant Cafeterya İktisadi İşletmesi Gelir Tablosu
                   5.9.4. ASMMMO Enstitüsü Hizmet İşletmesi Bilançosu
                   5.9.5. ASMMMO Enstitüsü Hizmet İşletmesi Gelir Tablosu
           5.10.Gayrimenkul Alımı


6. MESLEKİ ETKİNLİKLER      
        6.1. 1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü
        6.2.  Ruhsat Dağıtım Töreni
        6.3.  Panel/Seminer/Kongre
        6.4.  Yaşlılar Haftası