Facebook'ta Paylas  

E-FATURA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR


 GİRİŞ/BAŞVURU

 
1) E-fatura zorunluluğu kapsamında olup olmadığımdan nasıl emin olabilirim?
 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 58 no.lu sirkülerde belirtilen tablolarda yer alan firmalardan 2011 yılı içerisinde niteliği ve tutarı ne olursa olsun mal alıp, firmanıza gider kaydettiyseniz ve firmanızın 2011 yılı cirosu belirtilen ciro sınırının üzerinde ise (10 milyon veya 25 milyon TL) ise e-fatura uygulamasına 1 Eylül 2013 tarihine kadar başvurmak, 31.12.2013 tarihine kadar ise dahil olmak zorundasınız.
 
 
2) E-fatura kapsamında olmama rağmen, yasal süresi içerisinde uygulamaya geçmezsem cezası nedir?
 
Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
 
3) E-fatura uygulamasına nasıl geçebilirim? Başvuru sırasında yapmam gereken işlemler nelerdir?
 
E-fatura uygulamasına geçmek için öncelikle www.efatura.gov.tr adresinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 
 
4) Bankanız e-fatura uygulamasına nasıl dahil olabilirim?
 
GİB’e e-fatura başvurunuzu yapıp, mali mührünüzü aldıktan sonra ING Bank Şubelerine başvurmanız yeterli olacaktır. Daha detaylı bilgiye bir önceki soru ekinde yer alan “E-fatura Başvuru Süreci” isimli dokümandan ulaşılabilir.
 
5) Başvuru sırasında HSM tercihini mi yoksa Akıllı Kart ve Kart Okuyucu tercihi mi yapmalıyım?
 
HSM cihazları yüksek performanslı imzalama cihazları olup, aynı anda çok sayıda fatura kesen firmalar için gereklilik arz etmektedir. Cihazın fiyatı da oldukça yüksektir. ING Bank sistemi ile e-fatura uygulamasına dahil olduğunuzda elektronik faturalarınız ING Bank tarafından dijital olarak imzalanacağından HSM cihazına ihtiyacınız bulunmamaktadır. Bu nedenle “Akıllı Kart ve Kart Okuyucu” tercihi sizler için yeterli olacaktır.
 
UYGULAMA
 
1) E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kâğıt fatura düzenleyemez miyim?
 
E-fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-fatura, dahil olmayan firmalara ise kağıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.
 
2) Kime kağıt, kime e-fatura keseceğimi nasıl bileceğim?
 
E-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu listeye ING e-Fatura Uygulaması olan INGeF platformu üzerinden de ulaşılabilir. ING, gerek adaptörleri gerekse INGeF platformu aracılığıyla bu konuda gerekli kontrolleri otomatik yapmakta ve yanlış fatura kesilmesinin önüne geçmektedir.
 
3) E-fatura sistemine kayıtlı firmaları nasıl öğrenebilirim? Bu listeler ne sıklıkla güncellenecek?
 
E-fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu listeye ING e-Fatura Uygulaması olan INGeF platformu üzerinden de ulaşılabilir. GİB belirli aralıklarla bu listeyi güncelleyecek olup, ING webservisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak güncelleyecektir.
 
4) Bankanız e-fatura uygulaması e-fatura sistemine kayıtlı firmaların listesini güncel olarak tutuyor mu? 
 
Evet. ING webservisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak güncelleyecektir.
 
5) E-fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-fatura göndermem teknik olarak mümkün mü?
 
ING e-Fatura Uygulaması gerek adaptörler gerekse INGeF platformu ile uygulamaya dahil olmayan bir firmaya e-Fatura gönderilmesine müsaade etmemektedir.
 
6) Bankanız e-fatura platformu ile GİB portalı arasındaki farklar nelerdir?
 
ING e-Fatura Platformu (INGeF) çok sayıda kullanıcıya erişim yetkisi vermekte olup, arşivleme yine ING tarafından yapılmaktadır. GİB platformu ise sadece tek kullanıcıya giriş yetkisi vermekte olup, müşteri adına arşivleme yapmamaktadır. Bu nedenle GİB platformunu kullanan müşterinin ayrıca arşivleme işlemini kendisinin gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 
ING platformu çok sayıda fatura alan/gönderen firmalar için uygun olmakla birlikte, GİB platformu az sayıda fatura gönderip alan firmalar için uygundur.
 
7) GİB’den alacağım mali mührü nasıl kullanacağım? Mali mühür almasam olur mu?
 
E-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. ING e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece ING tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. Faturalarınız ise ING’ye ait mali mühür ile imzalanacaktır. Doğrudan entegrasyon veya GİB Portal yöntemi ile e-Fatura uygulamasına dahil olmanız durumunda ise firmanıza ait mali mührü kullanmanız gerekmektedir.
 
8) Aynı anda birden fazla özel entegratör ile çalışabilir miyim?
 
Yasal olarak aynı anda birden fazla özel entegratör ile e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.
 
9) GİB portalını kullanırken, aynı anda özel entegratör kullanabilir miyim?
 
Hayır. GİB platformunu kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya doğrudan entegrasyon yöntemini kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.
 
10) Doğrudan entegrasyon metodunun yanında GİB portalını veya özel entegratör yöntemini kullanabilir miyim?
 
Hayır. Doğrudan entegrasyon yöntemini kullanırken aynı anda herhangi bir özel entegratör sistemini veya GİB platformunu kullanmanız yasal olarak mümkün değildir.
 
11) GİB portalini kullanırken, özel entegratör yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?
 
GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış başvuru dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı kapatıp, özel entegratör hesabınızı aktive etmektedir.
 
12) Özel entegratör yönteminden vazgeçip, GİB portal yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?
 
GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış iptal dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı açıp, özel entegratör hesabınızı kapatmaktadır.
 
13) Zorunluluk kapsamında olmasına rağmen fatura keseceğim firma e-fatura uygulamasına dahil olmamış ise, bu firmaya kağıt fatura kestiğim için benim bir sorumluluğum olur mu?
 
Hayır, Bu durumda firmanızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten e-fatura uygulamasında bulunmayan bir firmaya e-fatura göndermeniz teknik olarak mümkün değildir.
 
 
14) Bankanız e-fatura uygulamasına dahil olmak için, Bankanız nezdinde hesap açtırmam şart mı?
 
Evet. ING e-Fatura Uygulamasına dahil olmanız için ING Bank nezdinde vadesiz bir mevduat hesabınızın olması şarttır.
 
15) Fatura ödemelerimi Bankanız nezdinde açtıracağım hesabım üzerinden gerçekleştirmek zorunda mıyım?
 
Hayır. Böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla ING Bank e-fatura platformu üzerinden fatura ödemelerinizin hızlı bir şekilde ödenebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 
16) Gönderdiğim faturaların yerine ulaşıp ulaşmadığımdan nasıl emin olabilirim?
 
Gönderdiğiniz faturaların akıbeti ile ilgili olarak ING tarafından firmanıza bir bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Ayrıca e-Fatura platformu üzerinde yer alan “Giden faturalar” menüsünde yer alan faturalarınızın yanındaki statü kodu sahasında bu bilgilere yer verilmektedir.
 
17) Temel ve ticari fatura arasındaki fark nedir?
 
Temel faturayı reddetmek mümkün değildir. Ticari faturayı ise yedi gün içerisinde onaylamanız veya reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşmanız gerekmektedir.
 
18) Temel senaryo ile gelen faturayı nasıl iptal edebilirim?
 
Firmanıza gönderilen bir temel faturayı kabul etmek istememeniz durumunda, ya iade faturası kesmeniz veya noterden ihtar çekmeniz gerekmektedir.
 
19) Zorunluluk kapsamında değilim? Yine de e-fatura uygulamasına kendi isteğim ile dahil olabilir miyim?
 
Evet. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.
 
20) 58 no.lu sirküler ekindeki firmalardan mal almayı kestim? Yine de zorunluluk kapsamında mıyım?
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ geriye dönük olarak uygulandığından, bu firmalardan mal almayı kesmeniz sizi e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğundan kurtarmaz.
 
21) İlgili firmalardan 2011 yılı içerisinde fatura değil, yazar kasa fişi aldım? Yine de kapsamda mıyım?
 
Evet. Almış olduğunuz yazar kasa fişini firmanız için gider kaydetmiş olmanız durumunda yine yükümlülük kapsamında yer almaktasınız.
 
 
 
23) Aynı holding bünyesinde bulunan farklı firmalarımız için tek bir mali mühür alabilir miyiz?
 
Hayır. Mali mühür vergi numarası bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı bir mali mühür almanız gerekmektedir.
 
24) Bankanız e-Fatura portalı uygulamasında kaç kullanıcı için kullanıcı giriş yetkisi tanımlanabilmektedir? Bunlar için kullanıcı bazında farklı yetki tanımlamaları yapılabilmekte midir?
 
ING e-Fatura Uygulamasında istenen sayıda kullanıcı için giriş yetkisi verilebilmekte ve kullanıcıya göre farklı yetkilendirmeler yapılabilmektedir.
 
25) E-defter uygulamasına geçmek için e-fatura uygulamasına dahil olmak zorunda mıyım?
 
Evet. E-defter uygulamasına katılmak için e-Fatura uygulamasına dahil olmanız gerekmektedir.
 
26) Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?
 
Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
27) Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir işleyiş söz konusu olacaktır?
 
Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.
 
ADAPTÖR
 
1) ING olarak muhasebe programlarına yönelik adaptör yazılımlarınız bulunuyor mu? Bunların ücreti nedir?
 
ING Bank olarak çok çeşitli muhasebe programları için geliştirilmiş adaptör programlarımız bulunmaktadır. Ücret ve detay bilgi için efatura@ingbank.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
 
2) Adaptör olmadan Bankanız e-fatura uygulamasına dahil olamaz mıyım?
 
ING’nin belirlediği desende dosya üretip e-fatura platformundan dosya yükleme yolu ile veya ING e-Fatura platformundan manuel olarak fatura girişi yöntemini tercih etmeniz durumunda adaptör kullanmanıza gerek bulunmamaktadır.
 
  
3) Kullanmış olduğum muhasebe programının versiyonu adaptörünüz için problem yaratır mı?
 
Adaptörlerimiz ilgili muhasebe programlarının tüm versiyonları için kullanılabilmektedir.
 
4) Adaptör yerine istediğiniz formatta dosya çıkabilmem için teknik destek veriyor musunuz?
 
Evet, iş ortağımız FIT firması ücret mukabili teknik destek sağlamaktadır.
 
5) Adaptör yöntemi ile tam entegrasyon yöntemi arasındaki fark nedir?
 
Adaptör yöntemini kullanan müşterimizin gelen faturalarını görüntülemek, onaylamak veya reddetmek için INGeF platformuna bağlanması gerekmektedir. Tam entegrasyon metodunda ise müşterimiz platform üzerinden yapabildiği işlemlerin tamamını kendi muhasebe sisteminden de gerçekleştirebilmektedir.
 
6) Farklı vergi numarasına sahip firmalarımız için tek bir adaptör ile e-fatura uygulamasına dahil olabilir miyiz?
 
Evet, aynı ERP sistemine bağlı olmak kaydıyla tek bir adaptör ile farklı vergi numarasına bağlı firmaların ING e-Fatura uygulamasına dahil olması mümkündür.
 
ARŞİVLEME
 
1) Arşivlenen faturalarımı istersem bir disk ile teslim alabilir miyim? Evet ise bu faturalar için ücret ödemeye devam edecek miyim?
 
Evet. Arşivde bulunan faturaları talep etmeniz halinde teslim almanız mümkündür. Bu durumda ING fatura arşivinizi bir diske kaydederek size verecektir. Bu tarihten sonra Bankaya arşivleme ücreti ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak bu faturalar için arşivleme yükümlülüğü tarafınıza ait olacak, ING bu faturaların muhafazası için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
2) Arşivleme hizmetini almasam olur mu?
 
Hayır. ING e-Fatura uygulamasında arşivleme hizmetini de almak durumundasınız.
 
3) Şirketimizin muhasebe sistemi yurtdışında? Bu durum Bankanız e-fatura uygulamasını kullanmak için bir sorun yaratır mı?
 
Hayır. Bu durum ING e-Fatura uygulamasına dahil olmanız için herhangi bir problem yaratmamaktadır.
 
 
 
 
4) Bankanızdan sadece arşivleme hizmeti alabilir miyiz?
 
Evet. Bankamızdan ücret mukabili sadece arşivleme hizmeti almanız mümkündür. Bunun için gelen veya giden faturalarınızın bir nüshasını elektronik bir kanal ile Bankamıza göndermeniz gerekmektedir.
 
5) Uluslararası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışında olması sebebiyle birincil arşivin yurtdışında bir yedeğinin de Türkiye'de olması mümkün mü?
 
Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye’de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterli olacaktır.
 
GÜVENLİK
 
1) Bankanız sisteminin iş sürekliliği planları mevcut mu?
 
Evet. ING Bank’ın BDDK düzenlemelerine uygun kapsamlı iş sürekliliği planları mevcut olup, düzenli aralıklarla test edilmektedir.
 
2) ING Bank tarafından faturaların güvenliği ne şekilde sağlanmaktadır?
 
Müşterilerin e-Faturaları ING’nin kendi data merkezinde maksimum güvenlik (güvenlik duvarları ve güncel virüs yazılımları) altında üç katmanlı bir güvenlik yapısında muhafaza edilmektedir. Gerek Şube personeli gerekse genel müdürlük personeline müşterilerin faturalarını görüntülemeye yönelik herhangi bir erişim veya ekran verilmemektedir.
 
ÜCRETLENDİRME
 
1) Bankanıza e-fatura uygulaması kullanımı karşılığında hangi kalemler için ücret ödeyeceğim?
 
Bankamıza e-Fatura uygulaması karşılığında aşağıdaki hizmetler için ücret ödemeniz gerekmektedir.
 
-          Gelen ve giden e-Fatura başına tek seferlik ücret
-          Fatura başına yıllık arşivleme ücreti
-          Kullanıcı başına aylık platform kullanım ücreti
-          Talep edilmesi durumunda bir defalık adaptör ücreti
 
2) E-Fatura hizmeti ücretini Bankanız nasıl tahsil edecek?
 
Yukarıda belirtilen hizmet kalemleri için bir önceki aya ait alınması gereken ücret Banka tarafından hesaplanarak, vadesiz mevduat hesabınızdan aybaşında otomatik olarak tahsil edilecektir. Tahsil edilen ücret detayını gösteren rapor ise kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.