Facebook'ta Paylas  

SİZDE SGK'DAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ


                                                    

 

SGK, emeklilik ve sağlık hizmetlerinin yanında sigortalılara yada hak sahiplerine başka yardımlarda da bulunmaktadır. Bunların en başında sigortalıların hasta olmalarında ve işe gidememeleri halinde  işyerlerinden de ücret alamayacakları için mağdur olmasınlar ve geçimlerini sağlasınlar diye geçici iş göremezlik ödeneği verilmesidir.

Bunun yanında sigortalının ölümü halinde hak sahibi eş yada çocuklarına cenaze masraflarında kullanılmak üzere cenaze yardımı yapmaktadır. Yine şartlarını geçen haftaki yazımızda detayıyla anlattığımız, doğum yapan sigortalıya yada sigortalı olmayan eşinin doğumu halinde sigortalı erkeğe emzirme yardımı adı altında ödemelerde bulunulmaktadır.

Doğum yapan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe her çocuk için yaşaması şartıyla, SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir. SGK  tarafından 2013 yılı için  sigortalılara verilen emzirme ödeneği miktarı çocuk başına 95 TL dir. Emzirme ödeneğinde çocuk sayısı kısıtlaması bulunmamaktadır. Yaşaması şartıyla her çocuk için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir. Çocuk ölü doğmuşsa  emzirme ödeneği verilmez. Doğum yapan sigortalı veya emekli kadının yada doğum yapan eşi çalışmayan sigortalı veya emekli erkeğin emzirme yardımı alabilmesi için SGK' ya yazılı müracaatta bulunması gerekmektedir.

CENAZE YARDIMI;

 Cenaze Yardımı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödemektedir. SGK tarafından 2013 yılı için ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze yardımı miktarı 386 TL dir. Kanun cenaze yardımı hak etme şartlarını ikiye ayırmıştır. Bunlardan birincisi ölen sigortalının gelir yada aylık almakta iken ölmesi veya iş kazası, meslek hastalığı sonucu ölmesi halinde hak sahiplerine cenaze yardımı verilmesidir. İkincisi ise bu sınıfa girmeyen sigortalılardan yani emekli aylığı yada sürekli iş görmezlik geliri almayan sigortalıların 360 gün, uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz malullük, yaşlılık, ölüm sigortası kapsamında prim ödemesini şart koşmaktadır. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine cenaze yardımı verilmesinde gün şartı yada gelir veya aylık alma şartı aranmamaktadır. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana -babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenmektedir. Cenaze yardımı verilmesi için de sigortalının hak sahipleri tarafından yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

RAPOR PARASI;

Kanundaki tabiriyle geçici iş göremezlik ödeneği sigortalıların tabiriyle rapor parası, istirahat raporunun  SGK tarafından yetkilendirilen doktor veya sağlık kurullarından alınmış olması şartıyla ödenir. Eğer istirahat raporu iş kazası, meslek hastalığı sonucu alınmışsa her gün için, eğer hastalık nedeniyle alınmış ise üçüncü günden başlanarak ödenir. İş kazası meslek hastalığında sigortalının kaç gün prim ödediğine bakılmadan rapor parası ödenirken, hastalık sonucunda rapor parası talebi halinde sigortalının rapor tarihinden önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır. Rapor parası sadece 4/A (SSK) sigortalıları ile 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için ödenmektedir.

Yukarıda anlattığımız şartlar 4/A (SSK) sigortalıları için geçerli iken hastalık halinde rapor alan 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarına rapor parası ödenmemektedir. Ancak 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı iş kazsı ve meslek hastalığı geçirmesi halinde ve analık halinde rapor parası alabilecektir. İş kazası meslek hastalığından yada analık halinden dolayı 4/B (Bağ-Kur) sigortalısının rapor parası alması için prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

SGK' DAN ALACAKLI OLANLAR;

Yukarıda açıklamalarını yaptığımız yardımlardan emzirme ve cenaze yardımını SGK, sigortalının talebi halinde vermektedir. Sigortalı yazılı talepte bulunmazsa bu yardımlar yapılmamaktadır. Yapılması gereken ve talep edilmediği için yapılmayan yardımlar SGK' nın kasasında kalmaktadır. Ancak rapor parası talebe bağlı olmaksızın hastaneden raporun SGK' ya ulaşması ile birlikte hesaplanıp sigortalının TC numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılmaktadır. Belli bir süre bankadan çekilmeyen rapor parası tekrar SGK' nın hesaplarına geri dönmektedir. Hem talep etmediği için cenaze ve emzirme yardımını almayan sigortalı ve hak sahipleri hem de rapor paralarını almayan sigortalılar SGK' ya başvurarak bu paralarını talep edebilirler. Dikkat edilmesi gereken husus bu hakların talebinde 5 yıllık zamanaşımının geçerli olmasıdır.

SORU;  

Merhaba Mustafa bey;

Normalde 1970 doğumluyum ama Anadolu' da malum eskiden hep geç yazdırırlarmış, beni 1974 doğumlu yazdırmışlar. Sigorta girişim 09/01 /1991. Şu an 5900 günüm var. Kemik testiyle yaşımı tespit ettirsem SSK bunu dikkate alırımı? Birde sigorta pirimim son 4 yıldan beri 1800 / 2900 arası değişiyor emeklilik maaşıma olumlu yansır mı?  Sadık TANYELİ

CEVAP:

Sadık bey;
Eğer doğum tarihinizi ilk işe girdiğiniz tarihten önce mahkeme kararı ile tashih ettirmiş olsaydınız, değişen doğum tarihi dikkate alınarak emeklilikte yaş tespitiniz yapılacaktı ve değişiklik dikkate alınacaktı. Ancak sizin ilk işe giriş tarihiniz 1991 yılı olduğu için yapacağınız yaş tashihleri artık geçerli olmayacak ve şu an nüfus cüzdanınızda yazılı doğum tarihiniz emeklilikte yaş hesabında dikkate alınacaktır. Mahkeme kararıyla doğum tarihinizi değiştirmiş olsanız bile artık ilk doğum tarihiniz geçerli olacaktır.

Emekli maaşı hesaplanırken bazı tarihler dikkate alınarak emekli maaşları hesaplanmakta ve bulunan emekli maaşları tekrardan değerlendirmeye tabi tutularak size bağlanacak emekli maaşı bulunmaktadır. Bu açıklama çerçevesinde 01.10.2008 tarihinden sonra yatırılan primlerin tamamı emeklilik hesabında dikkate alınacağından primlerinizin yüksek yatması emeklilik maaşınıza olumlu yansıyacaktır.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com