Facebook'ta Paylas  

2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Tespit Edilmiştir.


 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarih 21/10/2013
Sayı KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /30

 

Konusu

: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

: 21/10/2013

Sayısı

: KVK-30/2013-5 / Yatırım İndirimi - 21

İlgili olduğu maddeler Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı)olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı