Facebook'ta Paylas  

YÜKSEK PRİM ÖDEYEN İŞVERENLERE MÜJDE


                                               

 

Yasa, resmi gazetede yayınlandıktan  sonra konuyu yine bu köşeden yukarıdaki başlıkla duyurmuş ve konu hakkındaki düşüncelerimi şu sözlerle ifade etmiştim "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,  Kurumda iş yükü oluşturması yönüyle, piyasada da uygulamadan kaynaklanan nedenlerle büyük problemler yaşanan  bir uygulamayı daha değiştirerek önemli bir başarıya imza attı. Adalet yönüyle tartışmaya açık olsa da yapılan değişiklik, uygulamada hem Kurumu  hem de işverenleri rahatlatacağa benziyor.

    Kurumu rahatlatacak. Çünkü; Kurum personeli, var olma nedeni olan kayıt dışılıkla mücadele, prim tahsilatı ve sigortalılara, kazanılmış haklarını vermeyle ilgili  işlemlerine ayırmaları gereken zamanlarını bundan böyle, işverenin işkolu kodundaki değişikliklerin gerçekte var olup olmadığını araştırma gibi aslında kuruma önemli bir getirisi de olmayan konulara ayırmak zorunda kalmayacaklardır. Reformla yeni bir kimlik kazanan ve ülkemizin işleyiş bakımından en modern kurumu olması gereken SGK' nın acilen bu gibi önem bakımından gerilerde olan konulardan kurtulması ve emeğini doğru yere harcaması gerekmekteydi. Ben bu değişikliği, bu konudaki beklentilerimin ayak sesleri olarak görüyorum. Kurum bundan önce yıllarca, tabiri caizse kafesin dışında kalan yani sigortasız işçi çalıştıran işyerlerini kayıt altına almakla  geçirmesi gereken zamanının çoğunu, kendisine getirisinin olup olmadığı bile tartışılan ve kayıt içinde olan işverenlerin, işkolu kodunun doğru olup olmadığını araştırmaya ayırarak vaktini ve gücünü doğru kullanamadı.

    Bu düzenleme, piyasaları ve işverenleri de rahatlatacaktır. Çünkü işverenlerin yaptıkları işin işkolu kodunda bir değişiklik olduğunda, işverenler bunu yazıyla SGK ya bildirmekte, SGK da denetmenler marifetiyle değişikliğin, beyanda bulunulduğu üzere, gerçek ve doğru olup olmadığı yönünde inceleme yaptırıp, inceleme sonucuna göre işverenin ödeyeceği prim oranını belli etmekteydi. Tahmin edileceği gibi incelemeler iş yoğunluğundan uzun sürmekte ve işveren, sonunda neyle karşılaşacağını bilmediği bir belirsizlik içine sürüklenmekteydi. Aslında SGK, işkolu kodundaki değişikliği inceletmekle kendi içinde de tezat yaşamaktaydı. SGK, ilk tescil de, işverenin beyanını kabul ederek belirlediği işkolu kodunu, değişmesi halinde bu defa işverenin beyanını kabul etmemekte ve inceleme yaptırarak iş kolu kodunu belirlemekteydi. Yani birinci beyanda işverene güvenmekteyken ikinci beyanda işverene güvenmemekteydi. Değişiklikle böyle bir ayıplı uygulamadan da kurtulmuş oldu."

PRİM ORANLARI NEYDİ NE OLDU?

    Uygulama 01.09.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni uygulama ile  ödeme mükellefiyeti ve sorumluluğu  sadece işverene ait olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı sabitlendi ve %2 olarak belirlendi. İşverenlerin ödeyecekleri kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işyerinde yapılan işin tehlike derecesine göre %1 ile %6.5 arasında değişmekteydi ve  primin tamamı işveren tarafından ödenmekteydi.

    İlk bakışta prim oranları %2  nin altında olanların aleyhine bir durum var gibi gözüküyor. Ancak Prim oranı %2  nin altında olan işletmelerde çalışan işçi sayıları, üretim yapan ve prim oranları %2 ve üzerinde olan işyerlerinde çalışan işçi sayılarının çok altında yer almaktadır.Bu itibarla primi oranı %2 nin altında olan ancak az işçi çalıştıran işverenler için prim oranı %2 ye çıkarılmış olsa bile toplam maliyetler üzerinde çok büyük bir olumsuzluk olmayacaktır. Ancak prim oranı %2 nin üzerinde olan ve çok işçi çalıştıran işverenler için yeni uygulama önemli maliyet avantajları getirmektedir. Yeni uygulamadan üretim sektörü olumlu etkilenecekken en çok, hizmet sektörü ve Kamu sektörü olumsuz olarak etkilenecektir.

    Prim oranları %2 olanlar için bir değişiklik olmayacaktır. Organize sanayi bölgelerindeki sanayicilerin büyük kısmının prim oranı %2 ve üzerinde olduğu için işverenlere yeni bir avantaj daha getirilmiş olacaktır. Örneğin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %6.5 olan işyerinin, prim oranı %2' ye düşeceğinden, %4.5 oranında avantaj sağlanmış olacaktır. Eğer işveren primlerini zamanında ödüyorsa ve prim borcu yoksa 5 puanlık indirim avantajından da yararlanacağından toplamda 9.5 puan prim indirimi elde edecektir. Kanun koyucu kısa vadeli sigorta kolları prim oranını %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulunu yetkili kılmıştır.

UYGULAMA İÇİN İŞVERENLER NE YAPMALI;

İşverenlerin bu uygulamadan yararlanmaları için bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İşverenler normal aylık prim ve hizmet belgelerini yine önceki yöntemle elektronik ortamda SGK' ya göndereceklerdir. Değişen sadece kısa vadeli sigorta kolları prim oranı olduğundan SGK, parametrik bir değişiklik yaparak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını sistemde %2 ye sabitleyecek ve verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili tahakkuk fişinde değişen yeni orana göre kısa vadeli sigorta kolları prim tahakkukunu sistem kendisi yapacaktır.

SORU:

Merhaba Mustafa bey,

Eşimin 2006/12 ayında SSK' dan girişi yapıldı. 2aydan sonra çıkış oldu. 2010 yılında isteğe bağlı sigortalı oldu ve 2 yıl 10 ay isteğe bağlı sigorta primi ödedi. Şimdi de çiftçi sigortası yapmak istiyorum hangisini önerirsiniz?

CEVAP:

 

Sadık Bey;
İsteğe bağlı sigorta, 01.10.2008  tarihinden sonra Bağ-Kur(4/B) kapsamında  sayılmaya başlanmıştır.Yani eşiniz isteğe bağlı prim ödemesi halinde her ay 30 günlük prim ödeyecek ve Bağ-Kur' luların emeklilik şartlarına göre emekli olacaktır. Onun için size tarımda hizmet akdine tabi süreksiz çalışanların sigortalılığını tavsiye ederim. Ancak bu sigortalılık türünden eşinizin sigortalı olabilmesi için tarım işlerinde süreksiz olarak çeşitli işverenlerin yanında hizmet akdine tabi çalışması gerekmektedir. Bu sigortalılık türünde 2013 yılı için 20 gün üzerinden prim ödeyecek ve her ay 30 gün sigorta günü kazanacaktır. Ayriyeten de çalışmaları SSK (4/A) sigortalılığı kapsamında değerlendirilecektir. Bu da daha az prim ödeyerek daha kolay emeklilik şartlarına sahip olmak  manasına gelmektedir.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com