Facebook'ta Paylas  

SPORCULAR İŞ KANUNUNA TABİMİDİR?


                                            

 

İşçi tanımı İş Kanununda yapılan bir tanımlamadır. Uygulamada işçi tanımı ile sigortalı tanımı birbirine sıkça karıştırılmaktadır. İşçi tanımı ile sigortalı tanımı birbirine çok yakın iki tanımmış gibi gözükse de aralarında fark olduğunu gözden kaçırmamak gerekmektedir. Sigortalı olarak tanımlanan ve Sosyal Güvenlik kapsamında sigortalı olarak tanımlanması hasebiyle SGK' ya bildirimi yapılan bazı çalışanlar, işçi tanımına girmemektedir. Bu kapsama giren çalışanlara en iyi örnek profesyonel sporculardır. Çünkü profesyonel sporcular İş Kanununun 4. maddesinde sayılan istisnaların içinde yer almaktadır. İş Kanununun istisnalar maddesinde yer alan kişiler yada gruplar iş ilişkilerinden dolayı işçi tanımı kapsamında sayılmamakta ve İş kanunundaki haklardan istifade edememektedirler. Örneğin profesyonel sporcular için yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı uygulaması yapılmamaktadır. Profesyonel sporcunun kulüple ilişkisi kesilmesi halinde işveren konumundaki kulüp tarafından kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve kıdem tazminatı ödenmemektedir.

Ancak sporcular her ne kadar İş Kanunu kapsamında işçi sayılmasalar bile Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Sigortalı olarak işverenleri olan  kulüp tarafından SGK' ya bildirilmeleri gerekmektedir. SGK Kanununa göre profesyonel sporcular işverenleri sayılan kulüpleri tarafından hizmet akdine tabi çalıştırılmaktadırlar ve sigortalı yapılmaları gerekmektedir.

PROFESYONEL SPORCULARIN SİGORTALILIĞI;

SGK mevzuatında profesyonel sporcunun sigortalılığı tanımlanırken aşağıdaki değerlendirme yapılarak,

"Herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve bundan kazanç sağlayan kişilere profesyonel sporcu denilmekte, bu kişiler kulüplerinin (yani işverenin) gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma saatlerine tabi olarak ve işveren veya vekilinin emir ve talimatı altında antrenman ve müsabakalar yaptıklarına, mukabilinde önceden yapılmış anlaşma ile tespit edilmiş ücretleri aldıklarına göre, anılan kimselerin işverenle hukuki ilişkileri bir hizmet akdine dayanmaktadır." açıklaması yapılarak sigortalılıkları tanımlanmaktadır.

Spor kulüplerince çalıştırılan antrenör, menajer, teknik direktör, masör ve diğer müstahdemler de kulüplerde hizmet akdine tabi çalıştıklarından onlarda kulüpleri tarafından sigortalı olarak SGK' ya bildirilmeleri gerekmektedir. Hem profesyonel sporcular hem de kulüpte diğer çalışanların sigortalılığı SSK (4/A) kapsamında sayılacaktır.   

AMATÖR SPORCULARIN SİGORTALILIĞI;

Yaptığı spor dalını kendisine meslek edinmeyen ve geçimini yaptığı spor dalından sağlamayan kişilerde, amatör sporcu olarak adlandırılmaktadır. Amatör sporcular genellikle mahallelerde ve kurumlarda çok sıkça karşılaştığımız takımlarda spor faaliyetinde bulunmaktadırlar. Yaptıkları spor faaliyetiyle ilgili kulüpleriyle aralarında bir hizmet sözleşmesi yani işçi, işveren ilişkisi oluşmadığından sigortalı sayılmazlar ve kulüpleri bu sporcuları SGK' ya sigortalı olarak bildirmek zorunda değildir.

KLUPLERE UYARI;

Amatör spor kulüpleri, sporcularını sigortalı yapmak zorunda olmadıklarından SGK mevzuatı kapsamında onlar için bir yükümlülük söz konusu değildir. Yine amatör spor kulüplerinde spor faaliyetlerinde bulunan sporcularda SGK mevzuatı kapsamında hizmet akdine tabi çalışmaları bulunmadığından sigortalı haklarından istifade edemezler. Sigortalı olma hak ve talebinde bulunamazlar.

Ancak profesyonel spor kulüplerinde spor faaliyetinde bulunan sporcular ile kulüpleri arasında hizmet akdi oluştuğunda işveren konumunda olan kulüp, SGK mevzuatı kapsamında sporcusunu sigortalı yapma yükümlülüğü altındadır. Bu kulüplerde spor yapan sporcularda SGK kapsamında verilen tüm haklardan yararlanırlar. Emekli olurlar, sağlık hizmetlerinden yararlanırlar, hatta spor yaparken yaralanmaları ve sakat kalmaları yada malul olmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığından alırlar.

İşveren konumunda sayılan profesyonel spor kulüpleri, sporcularını mutlaka sigortalı olarak SGK' ya bildirmeleri gerekmektedir. Spor piyasalarında konuşulan transfer paraları da düşünüldüğünde daha sonra SGK ile problem yaşamaları için tavandan prim ödemeleri gerekmektedir. Sporcuya ödenen paralar aylık sigorta prim matrahının üzerinde olmasına rağmen daha düşük miktarda bildirimde bulunulursa  ve SGK müfettişleri tarafından durum tespit edilirse kulüpler yüklü miktarda cezalarla karşı karşıya gelirler. Bizden uyarması.

SORU:

Merhaba Mustafa Bey;

İnternette araştırma yaparken sizin yazınıza ulaştım, mail adresinizi oradan buldum.

Eskişehir'de çiftçilik yapmaktayız. Yanımızda sürekli çalışan bir çalışanımız var. Onu kendi üzerimizden sigortalı yaptırmak istiyoruz. Fakat herhangi bir ticari faaliyetimiz yok, biçerdöverimizi sattık, deftere de tabi değiliz. Bu çalışanımızı, nasıl kendi üzerimizden sigortalı olarak gösterebiliriz?

Şimdiden teşekkür ederim, iyi günler, iyi çalışmalar...

CEVAP:

 

Atilla Bey;
Tarım işlerinde çalıştırılan işçilerin sigortalı yaptırılması için işçinin sürekli ve ücretle çalışıyor olması gerekmektedir.
Beyanınıza göre sizin yanınızda tarım işinde çalışan işçinizde sürekli çalışmakta olduğundan öncelikle sigortalı yaptırma zorunluluğunuzun olduğunun bilinmesi gerektiğini söylemeliyim.
Yanınızda çalışan kişiyi sigortalı yapmak için bir ticari faaliyetinizin olup olmadığının ve defter tutup tutmadığınızın bir önemi bulunmamaktadır.
Tarım işlerinizde bir kişiyi sürekli ve ücretle çalıştırıyor olmanız yeterlidir.
Öncelikle ilinizdeki SGK müdürlüğüne başvuru yaparak işyeri tescili yaptırmanız ve sigortalı içinde işe giriş bildirgesi vermeniz gerekmektedir.
SGK işyeri tescilini sigortalı çalıştıran herkes için yapmaktadır. Bir muhasebeci veya mali müşavir tüm bu işlemleri sizin adınıza takip edebilir.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com