Facebook'ta Paylas  

MALİ TATİL


                                         

 

Avukatlara ve Mahkemelere uygulanan adli tatilin başlaması ile yaz aylarında her platformda mali müşavirler arasında yeni bir muhabbet konusu haline  gelen mali tatil, 5604 sayılı Kanunla  2007 yılında ülkemizde uygulanmaya başlandı. Konunun muhabbeti bitti ancak mali müşavirler bu işten bir şey anlayabildiler mi bilemiyorum. Çünkü mali tatilde, tatil yapmaları mümkün gözükmüyor. Birde üstüne üstlük Kanun, mali tatil uygulaması ile bazı yükümlülükleri tarih olarak ileriye attığından işler zamanında yapılmaz ise mali tatil bitiminde büyük bir iş yükü ile karşılaşacaklardır. Eğer yapabilirler de tatile çıkarlarsa tatil dönüşünde tatilin acısını çıkaracak iş yükü yine onları bekliyor olacaktır. Mali müşavirler istediği için hükümet tarafından hayata geçirilen mali tatilde SGK ve Vergi Dairelerine verilmesi gereken süreli belgelerin verilme sürelerinde değişikliğe gidildi. Mali tatilin bu yıl 02 Temmuz ile 22 Temmuz arasında uygulanacak olması nedeniyle SGK açısından hangi belgelerin hangi sürelerde verilmesi gerektiğini ve mali tatilin etkilemediği yükümlülüklerin neler olduğunu bu yazımda açıklamaya çalışacağım.

 

İŞYERİ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

Herhangi bir işveren, yanında işçi çalıştırmaya başladığında SGK' ya işyeri bildirgesi vererek tescil işlemini gerçekleştirir. Ona bu tescil işlemi ile birlikte bir işyeri numarası verilir ve dosyası açılır. İşverenin normal şartlarda en geç, işçi çalıştırmaya başladığı gün itibariyle işyeri bildirgesini SGK' ya vermesi gerekmektedir. Ancak işyeri bildirgesinin verilmesi gereken son gün eğer mali tatil günlerine rastlıyorsa bu defa işveren, işyeri bildirgesini mali tatilin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde vermesi halinde süresinde vermiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

Sigortalı işe giriş bildirgelerinin normal verilme süresi, sigortalılık statüsüne göre değişmekle birlikte örneğin, uygulamanın yoğun olduğu 4/a sigortalıları için işverenler tarafında işe giriş bildirgesi, sigortalı  işe başlamadan bir gün önce verilmesi gerekmektedir. İşe giriş bildirgelerinin son verilme süresinin mali tatile rastlaması halinde işe giriş bildirgesi, işveren tarafından mali tatili izleyen 7 gün içinde SGK' ya verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır. Örneğin; işveren  07.07.2013 tarihinde işe başlattığı sigortalının işe giriş bildirgesini normal şartlarda en geç 06.07.2013 tarihinde vermesi gerekirken 28.07.2013 tarihinde vermiş olsa mali tatil nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak 02.07.2013  tarihinde işe başlatılan sigortalının işe giriş bildirgesi en geç 01.07.2013 tarihinde verilmesi gerektiğinden, işe başladığı tarih mali tatile rastlasa bile bildirgenin son verilme tarihi mali tatilin öncesine denk geldiğinden süresinde yani 01.07.2013 tarihinde verilmediğinden süresi dışında verilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanır.  

 

İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ;

İşten çıkış bildirgesi, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde verilmelidir. işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken son günün yani onuncu günün mali tatilin olduğu 02 Temmuz 2013 ile 22 Temmuz 2013 arasına rastlaması halinde, işveren tarafından işten çıkış bildirgesinin 29 Temmuz 2013 tarihine kadar verilmesi şartıyla yine süresinde verilmiş sayılacaktır. İdari para cezası uygulanmayacaktır.

 

DİĞER SÜRELİ BİLDİRİMLERİN ERİLME SÜRESİ;

Mali tatilde SGK denetim birimleri çalışmaya ve denetimlere devam edeceklerdir. Bu itibarla denetim elemanları tarafından işyeri kayıt ve belgelerinin istenmesi halinde, işveren tarafından kayıt ibraz tebligatının alınmasından sonraki 15 gün içinde işyeri kayıtları denetim elemanına ibraz edilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 15 günlük süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde işverene tuttuğu defter türü dikkate alınarak 12 asgari ücrete kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Eğer son ibraz edilme günü yani 15. gün mali tatile denk gelirse bu defa işveren kayıt ve belgelerini mali tatilin bitim tarihi olan 22 Temmuz 2013 tarihinden sonraki 7 gün içinde ibraz etmesi halinde, kayıt ve belgeleri süresinde ibraz etmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverene uygulanan idari para cezalarına itiraz, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Eğer itirazın son günü mali tatile rastlarsa işveren, itirazını 29 Temmuz 2013 tarihine kadar yapabilecektir.

 

MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMLER;

 

İşyerinde iş kazası olması yada işçinin meslek hastalığına yakalanması halinde işveren tarafından olay 3 iş günü içinde SGK' ya bildirge ile bildirilmelidir. Bildirimin son günü mali tatile denk gelse bile işveren mutlaka iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesini süresinde vermelidir. Bu konuda, mali tatilde uygulanan süre uzatımı geçerli olmayacaktır.

 

SORU:

İyi günler hocam. Eşim öğretmen. Ben ise özel sektör çalışanıyım. Eşim Temmuz ayında eş durumundan tayin isteyecek. Milli Eğitim Bakanlığının eş durumu tayin şartlarında SSK' ya son iki yıl içinde 360 gün prim  yatmış olması şartı var. Ama benim, tayin isteme zamanında  primim üç gün eksik oluyor. İkinci bir işyerinde çalışıyorum orada sigortam yok ama bir aylık giriş olsa ve tam yatsa bunun  üç günlük açığı kapatmada faydası olabilir mı? Hurşit UYGUN

 

CEVAP:

Hurşit Bey;

Siz şu an SSK' lı olarak çalıştığınız yerde eğer her ay 30 gün üzerinden bildiriliyorsanız başka bir işyerindeki çalışmanızdan dolayı, işveren sizi SSK' ya bildirse bile ay 30 günden fazla sayılmayacağı için gün sayınızda artış olmayacaktır. Söz konusu probleminizi bu şekilde aşmanız mümkün değil. Ancak Şu anki işvereniniz bazı ayları 30 günden eksik bildiriyorsa o zaman ikinci işyerinde çalışmanız gün yönüyle probleminize çözüm olacaktır.

 

Eğer bu iki yıl içinde, fiilen çalıştığınız ama sizi sigortalı göstermeyen işveren varsa ve  o, geriye doğru bildiriminizi yaparsa,  sonradan verilen bu belgeler SGK incelemesinden sonra kabul edilirse probleminizin hallinde bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında da bir çözüm gözükmemektedir.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com