Facebook'ta Paylas  

SGK Duyurusu: İLİŞİKSİZLİK BELGESİ BAŞVURULARI İNTERNETTEN YAPILABİLMEKTEDİR


 Bilindiği üzere, gerek ihale konusu işlerin tamamlanmasının ardından idareler nezdindeki teminatların, gerekse özel bina inşaatlarının bitirilmesinin ardından yapı ruhsatını düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlardan yapı kullanma izin belgelerinin alınabilmesi için, ilgili idareye, Kurumumuza borcunun olmadığına dair soğuk damgalı ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bahse konu işler dolayısıyla ilişiksizlik belgesi almak amacıyla işyerleri tarafından Sosyal Güvenlik Merkezimize yapılan başvurular üzerine, ihale konusu işin başlama/bitiş tarihleri, KDV hariç ödenen istihkak tutarı veya bina inşaatının yapı sınıf ve grubu, yapının niteliği ve yüz ölçümü gibi bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlara resmi bir yazı ile sorulmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlardan  alınan yazılara göre yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığı Sosyal Güvenlik Merkezimizce araştırıldıktan sonra, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olduğunun veya yeterli işçilik bildiriminde bulunulmamış olmakla birlikte hesaplanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borcunun ödendiğinin anlaşılması halinde, Kurumumuza başka bir borç da yok ise ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

İlişkisizlik belgelerinin verilmesinden önce yapılan başvuruların işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine kağıt ortamında yapılması ve ilgili idareden istenilen bilgilerin yine kağıt ortamında yazışma yapılmak suretiyle istenilmesi nedeniyle yaşanan gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilerek teknolojiden azami ölçüde istifade edilebilmesi amacıyla, Kurumumuza daha önce kağıt ortamında yapılan “ilişiksizlik başvurularının” elektronik ortamda yapılması ve yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespitine esas olan bilgilerin idareden sorulmasına ilişkin yazıların da yine internet üzerinden alınması sağlanmıştır.

Bu bağlamda, ihale konusu işlerini veya özel bina inşaatlarını bitiren işverenler ilişkisizlik belgesinin verilmesi amacıyla başvurularını, sgk.gov.tr adresinden “e-SGK”, “Diğer Uygulamalar” ve İlişiksizlik Belgesi Başvuru” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapabileceklerdir.

Yapılacak bu başvurular sırasında öncelikle ekranda yer alan “Menüleri Kullanabilmek için Yukarıda Yazılı Bilgilerinizin Doğruluğunu Onaylamanız Gerekmektedir.” seçeneğinin altındaki “ONAYLIYORUM” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Devamında, “İŞİN BİTİRİLDİĞİNE DAİR DİLEKÇE” seçeneği işaretlenerek işin bitim tarihi ve yazışma adresi bilgileri sisteme girilip “TAMAM” seçeneği işaretlendiğinde, ilişiksizlik belgesi başvurusu, elektronik ortamda ilgili Sosyal Güvenlik Merkezimize gönderilmiş olacaktır.

İşin bitirildiğine dair dilekçenin Kurumumuza elektronik gönderilmesinin ardından, işverenlerce İDARE MAKAMINA VERİLECEK YAZI seçeneği işaretlendiğinde, ihale konusu iş veya özel bina inşaatı dolayısıyla yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumumuzca ihale makamından/ruhsatı veren idareden istenilen bilgilere ilişkin yazının barkotlu bir çıktısı sistemden alınabilecektir.

İDARE MAKAMINA VERİLECEK YAZI seçeneği işaretlenerek barkotlu çıktı alındıktan sonra, ihale makamına/ruhsatı veren idareye elden başvuru yapılarak Kurumumuza verilecek cevabi yazı alınacaktır.

Bu cevabi yazı ile birlikte;

- İşin bitirildiğine dair dilekçe,

- İdare makamına verilen yazının da eklenmesi sureti ile Sosyal Güvenlik Merkezimizce yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığına ilişkin araştırma işlemine başlanılacaktır

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Kurumumuza daha önce kağıt ortamında yapılan “ilişiksizlik başvurularının” elektronik ortamda yapılması ve yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının tespitine esas olan bilgilerin idareden sorulmasına ilişkin yazıların internet üzerinden alınabildiğinin, bu şekilde yapılacak başvuru ile gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçileceğinin bilinmesini, konu ile ilgili oda üyelerinizin bilgilendirilmesini,

Bilgilerinize rica ederim.

SGK ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ