Facebook'ta Paylas  

SGK' DAN MÜJDE -2-


                                     

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun, uygulamaların da yaşanan bazı problemlerin çözümü amacıyla 29 Mayıs 2013  tarih  ve 28661  sayılı resmi gazetede yayımlanan 6486 sayılı torba Yasa ile bir takım yeni düzenlemelere gittiğini bir önceki köşe yazımda belirtmiştim. Yine söz konusu Yasada yapılan ve uygulamada yaşanan problemler ile aksaklıkları gideren düzenlemelerin bir kısmı da şöyle; Yabancı uyruklu öğrencilerin zorunlu genel sağlık sigortalılığı, Koruma altındaki çocuk ve kadınların ister genel sağlık sigortalısı olsun isterse olmasın sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanmaları, Ülkemizde yaşayan ve ikamet izni alan yabancıların zorunlu genel sağlık sigortalısı olmaları konularında, konuyla ilgili tarafların yaşadığı problemler de dikkate alınarak tarafların lehine olabilecek düzenlemeler yapıldı. Bu günkü yazımda geçen hafta başlangıç olarak giriş yaptığımız bu konunun devamı niteliğinde, yapılan değişiklikleri detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağım.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN MÜJDE;

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ülkemizde ikamet eden diğer yabancılar için istenilen bir yıldan daha fazla ikamet etme şartı gibi şartlar aranmaksızın  sigortalı olmak zorundaydılar ve bunların genel sağlık sigortası giriş bildirgelerinin öğrenci kayıt olduktan sonra, bir ay içinde üniversiteleri tarafından verilmesi gerekmekteydi. Ancak SGK genel sağlık sigortalısı olan yabancı uyruklu öğrenciden primlerini nasıl tahsil edeceğiyle ilgili hiç bir politika belirlememişti. Bu konuyu daha önceki yazılarımda da işlemiştim ve şimdiye kadar yazdığım yazılar içinde en çok soru aldığım yazılarımdan biriydi. Öğrencilerin de bu konuda kafaları karışmıştı. Biz genel sağlık sigortalısı olmak istemiyoruz. Türk hükümeti niçin bizi zorla sigortalı yapmak istiyor diyenlerde vardı. Bize çıkan prim borçlarını ödemez isek bize nasıl bir işlem yapılır diyenlerde oldu.

Neyse ki SGK yanlıştan döndü ve hem kendi işini azalttı hem de yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı sorun ortadan kalktı. Yeni uygulama ile öğrenciye  kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunma şartı getirildi. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Birincisi, öğrencinin kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak istediğine dair talepte bulunması, ikincisi de SGK ya yapılacak talebin mutlaka yazılı yapılmasıdır. Burada değinilen kayıt tarihi ilk kayıt tarihidir. İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalısı olamazlar. Örneklendirme yapmak gerekirse ilk kayıt tarihinde genel sağlık sigortalısı olmayan Rusya vatandaşı Olga, daha sonra hastalanması halinde genel sağlık sigortalısı olup ta tedavilerini uygun fiyattan yaptırmak isterse bu hakkı artık elde etmeyecektir. Genel sağlık sigortalısı olmak için üç aylık süre içinde talepte bulunan öğrenci, asgari ücretin üçte biri üzerinden hesaplanacak primi kendisi ödeyerek genel sağlık sigortalısı olacaktır.  

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUK VE KADINLARA MÜJDE;

Aile içi şiddet gören çocuklar ve kadınlar için devlet koruyucu tedbir kararları almaktadır. Koruma yönüyle, aile bireyleri şiddet görenden devlet kanalıyla uzaklaştırılsalar bile Sosyal Güvenlik Kanun hükümleri yönüyle bakmakla yükümlü olma durumları devam etmektedir. Örneğin eşinden şiddet gören kadın hakkında, koruyucu tedbir kararı uygulanması halinde eşiyle birlikte yaşadığı evden uzaklaştırılmakta ancak eşinden dolayı bakmakla yükümlü olma hali devam etmektedir. Eğer eşi vergi mükellefi ise ve 4/B (Bağ-kur) sigortalılığından dolay 2 aydan daha fazla prim borcu varsa, kadın SGK dan sağlık hizmetleri alamamaktadır. Yani eş bir taraftan  hem fiziki şiddet uygularken diğer taraftan da eşinin sağlık hizmeti almasını engelleyerek psikolojik şiddet uygulamaya devam etmektedir. SGK uygulamadaki bu açıklığı görmüş ve aklı başında bir düzenleme yaparak, bu konumda olan çocuk ve kadınların sağlık hizmetini kolayca alabilecekleri bir düzenlemeyi hayata geçirmiştir.

Hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hâllerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın prim ödemeden genel sağlık sigortalısı olacaklardır.

 ÜLKEMİZDE YAŞAYAN YABANCI UYRUKLULARA MÜJDE;

Yabancı uyruklu olup ta Türkiye de bir yıldan daha fazla süre ikamet etmekte olanlar zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı olmaları gerekiyordu ve bunlar asgari ücretin iki katı üzerinde prim ödemek zorundaydılar. Artık ülkemizde ikamet eden yabancılar, eğer  ikamet belgesiyle bir yıldan daha fazla ikamet etmişlerse, genel sağlık sigortalısı olma hakkını elde edeceklerdir. Yeni düzenlemenin önceki düzenlemeden tek farkı öncekinde bir yıldan fazla ikamet eden yabancı, zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı olması gerekirken yeni düzenleme bunu bir hak olarak tanımlıyor ve eğer yabancı uyruklu kişi bu haktan yararlanmak istiyorsa ikamete başladığı tarihten itibaren bir yıl geçmesi ve  talepte bulunması halinde genel sağlık sigortalısı olabilecektir. Eğer kişi genel sağlık sigortalısı olmak istemiyorsa SGK yabancıyı artık zorla genel sağlık sigortalısı yapmayacaktır.

SORU:

Ben 05-02-1963 doğumluyum. 1988  Bağ- Kur'a girişim var. 2008 e kadar vergi mükellefi olarak prim yatırdım. 2008 de vergiyi terk ettim. Fakat ticaret oda kaydı devam etmekteydi. Bunun üzerine primlerimi yatırdım bugüne kadar ve 9000 günümü doldurdum. Emekli müracaatımı yaptım emekli  olamıyorsun diyorlar. Ne yapmak gerekiyor acaba. Aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler. Serhat GÜNDOĞDU.

CEVAP:

 

Serhat bey;
Sorunuz çok açık olmamakla birlikte cevap vermeye çalışacağım. Ticaret odası kaydınız devam ettiğine gör bir şirket ortaklığınız olduğu ve bu şirket ortaklığınızın devam ettiğini anlıyorum. 01.03.2011 tarihine kadar Bağ-Kur sigortalılığınız devam etmek zorundadır. Bu tarihten sonra ise SSK' lı çalışmalarınız esas alınır. Bu şartlar dikkate alınarak yapılan sigortalılık hesaplarına göre son yedi yıl içinde 3.5 yıldan daha fazla sigortalılık süreniz Bağ-kur kapsamında olduğundan Bağ-Kur' dan emekli olmanız gerekmektedir. Bağ-Kur' dan emekli olabilmeniz içinde emeklilik müracaat tarihi itibariyle prim borcunuzun olmaması ve işe giriş tarihinizde ay ve gün verilmediği için tam hesaplama yapılamamakla beraber 52 yada 53 yaşında emekli olmanız gerekmektedir. Eğer vergi kaydınızı sildirdikten sonraki dönemde SSK' lı çalışmanız yoksa da aynı hesaba göre yine Bağ-Kur' dan yukarıda belirtilen yaşlardan birinde emekli olmanız gerekecektir.

Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com