Facebook'ta Paylas  

MEMURLARIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HAKKI


                                 

 

 

Emekli Sandığına tabi olarak çalışan memurlardan, memuriyetten ayrılanlara getirilmiş önemli bir hak olarak gördüğün isteğe bağlı iştirakçilik (Sigortalılık) bu günkü yazımın konusu olacaktır. Yıllarca devlet memuru olarak çalışanların memuriyetten ayrılmaları ile, elde ettikleri sigortalılık haklarını kaybetmemeleri amacıyla yapılmış önemli bir düzenlemedir. Örneğin; Öğretmen olarak çalışan ve çalışma hayatının bir evresinde öğretmenlikten ayrılanların elde ettikleri hakları devam ettirebilmeleri için verilmiş bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir. Aynı örnekten devam ettiğimizde burada bilinmesi gereken asıl önemli konu öğretmenlik hizmeti devam ederken emekli olanların emekli maaşları ile devlet memuriyetinden ayrıldıktan sonra Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı sigortalı olanların, emekli olmaları halinde  alacakları emekli maaşı aynı olacaktır. Bu hak verilmeden önce, devlet memuriyetinden ayrılanlar eğer SSK(4/A)  ve Bağ-Kur(4/B)  lu da değillerse, örneğin SSK(4/A) dan isteğe bağlı prim ödemeye devam etmeleri halinde maaş yönüyle dezavantajlı duruma düşmekteydiler. Bu düzenleme ve verilen bu hak söz konusu dezavantajlı durumu tamamen ortadan kaldırmıştır. Devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra SSK(4/A)  ve Bağ-Kur(4/B)   sigortalısı olarak prim ödeyen kişi, SSK(4/A)  ve Bağ-Kur(4/B)   dan da ayrıldıktan sonra Emekli Sandığına tekrar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Emekli Sandığından emekli olmayı hak ettiğinde de memur gibi emekli olur.

 

 

MEMUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALISI OLMANIN ŞARTLARI;

Devlet memurluğundan ayrılan kişinin Emekli Sandığından isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için devlet memuriyetinden istifaen ayrılmış olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle Kurumlarınca devlet memuriyetinden çıkarılmış olanlar, SSK(4/A)  ve Bağ-Kur(4/B)   kapsamında çalışmakta olanlar, odaların, borsaların, sigorta şirketlerinin ve bankaların sandıklarına tabi olarak çalışanlar, ikili sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerde çalışanlar, kendi çalışmalarından dolayı sosyal güvenlik kurumlarından gelir yada aylık alanlar isteğe bağlı sigortalı(iştirakçi) olamayacaklardır.

İsteğe bağlı iştirakçilik Emekli Sandığına tabi çalışan sigortalılar için düzenlendiğinden SGK uygulama Kanununun yürürlüğe girdiği  01.10.2008 tarihinden sonra memuriyete başlayanlar, diğer şartları taşıyor olsalar bile isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Onlar SGK Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Emekli Sandığına  tabi olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

devlet memuru olarak  10 yıl çalışmış olmaları, memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları, memurluktan ayrıldıktan sonra 6 ay geçmeden isteğe bağlı iştirakçiliğe müracaat etmeleri yada memuriyetten ayrıldıktan sonraki 6 ay içinde  SSK(4/A)  ve Bağ-Kur (4/B)   kapsamında  sigortalı olarak çalışmaya başlayanların  zorunlu sigortalılıklarının

sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde SGK' ya yazılı olarak müracaat etmeleri,

halinde isteğe bağlı sigortalılıkları sağlanacaktır.

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmayacaktır.

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin taleplerini içeren dilekçe veya www.sgk.gov.tr internet adresinin form dilekçeler bölümünden doldurulacak dilekçe ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Altı aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler bu haklarını kaybedeceklerdir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI MEMURUN ÖDEYECEĞİ PRİM MİKTARI;

İsteğe bağlı sigortalıların(iştirakçilerin) ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı, sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16' sı emeklilik keseneği ve %20' si kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.

Ayrıca isteğe bağlı iştirakçi olanlar 01/01/2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

 

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ;

Emekli Sandığına tabi  isteğe bağlı sigortalı olanların, toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması, İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirildikten sonra, zorunlu olarak SSK(4/A)  ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmalarını gerektirecek çalışmaya başlamaları, İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri, halinde isteğe bağlı iştirakçiliklerine son verilecektir.

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum

karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması veya isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin Emekli Sandığı kapsamında tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkan bulunmayıp, bunlar talep etmeleri halinde SGK kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir.

 

 

SORU;

Emeklilikte Bağ-Kur' dan mı primini doldurmak daha avantajlı yoksa SSK dan mı? ve son kaç yılı yüksek yatırırsak emeklilik rakamımız yüksek bağlanıyor. Teşekkür ederim. Dilek SÜTLÜ

CEVAP:

Dilek hn;
Emeklilik şartları son olarak 01.10.2008 tarihinde değişti. Aynı tarihte yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı ayrımı da emeklilik şartları yönünden tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Ancak, 01.10.2008 tarihinden önce sigortası başlayanlar arasındaki ayrım hala devam etmektedir. Eğer sizinde sigortalılık başlangıcınız 01.10.2008 tarihinden önce ise SSK(4/A) sigortalılığınızın olması ve devam etmesi emeklilik şartları yönünden avantaj sağlayacaktır. Emekli maaşları yönünden aralarında ciddi bir fark kalmamıştır. Emeklilik maaşının hesabında önceden uygulanan son 5 yılın ve son 10 yılın primlerinin esas alınması uygulamasından vazgeçilmiş 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelerin tamamı emeklilik hesabında dikkate alınmaya başlanmıştır.


Mustafa Keskin

Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com