Facebook'ta Paylas  

Girişimcilik Destek Programı


 

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

·         -Girişimciliğin desteklenmesi

·         -Girişimciliğin yaygınlaştırılması

·         -Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir

·         - uygulamalı girşimcilik eğitiminin  ardından işyerini  açan girişimciler

·         -İşgem bünyesinde kurulan işletmeler

Bu program,

·         -Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

·         -Yeni Girişimci Desteği,

·         -İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

·         -İş Planı Ödülünden oluşur.

A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

·         -KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 

·         -Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,

·         -KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,

·         -Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

-Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık Ve ücretsizeğitimlerdir. 

Uygulamalı eğitimler minumum 9 maximum 30 gün olmaktadır. Girişimci destek için iş planını hedeflerini, kendini anlatan ve nasıl iş yapacağını anlatan bir iş planı oluşturması gerekmektedir. Bu işlemden sonra kuruldan  geçen girişimcilerimiz kayıt işlemlerini yaptıktan sonra taahhütname imzalamaları gerekir ve ve taahhütname 3 yıl geçerlidir. Destekle kurulan iş yeri devredilemez satılamaz ve ifşa edilemez. Girişimcilerimiz işyeri için yapılması gereken bütün masrafları Banka üzerinden dekont Karşılığında yada kendisine ait kredi kartları ile ödemelerini belgelendirmelidirler. Bu belgeler karşılığında, hibe kredi kurul karaları çerçevesinde banka hesabına iade etmektedir. Girişimcilerin kendisine hibe karşılığı ve diğer tahsis edilen kredi desteğine müracaat etmeleri gerekir Bazı kuruluşlar için  bir (1) bazı kuruluşlar için iki (2) yıl geçerli olup bu süre zarfının geçirilmesinde kredi desteği sona erer. 

Bu bilgiler tanıtım amaçlıdır resmi bilgiler içermemektedir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

NOT: Burda unutulmaması gereken girişimcilik desteğini alabilmek için    

         mükeleflerinizin vergi dairesine kayıt  yaptırmadan önce eğitim almış   

         olmaları gereklidir.

 

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) 
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000

60

Kadın Girişimci 
ve
 
Özürlü Girişimciye
 
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci 
ve
 
Özürlü Girişimciye
 
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

Kobileri İzleme Kom.Bşk.

        Osman TERZİ