Facebook'ta Paylas  

PRİME ESAS KAZANÇLAR VE BİLDİRİMLERİ-2


                    

 

 

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL OLMAYAN ÖDEMELER

Ayni yardımlar ile ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
Yemek, çocuk ve aile zamlarının ne kadarının prime tabi tutulmayacağı asgari ücrete endekslenerek belirlenmiştir. Asgari ücret değiştikçe prime tabi tutulmayacak miktarlarda değişmektedir. Yemek yardımından prime tabi olmayacak oran yemek yenilen her gün için kişi başı günlük asgari ücretin %6 sı, çocuk yardımı için  iki çocuğa kadar ve her bir çocuk için aylık asgari ücretin %2 si, aile zammı için evli olmak şartıyla aylık asgari ücretin %6 sına kadar yapılan ödemeler prime dahil değildir.

 
PRİME ESAS KAZANÇLARIN SGK YA BİLDİRİMİ;

Prime tabi kazançlar toplanarak prim matrahı oluşturulur ve işveren ve sigortalının yükleneceği prim oranlarının toplamı, oluşturulan matraha uygulanarak ödenecek prim miktarı tespit edilir. Hem matrahların bildirimi hem de primlerin ödenmesi işveren tarafından SGK ya yapılır.
Ücretler, ödendikleri değil hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Örneğin sigortalının ocak ayı ücreti ödenmese yada geç ödense bile hak edildiği ocak ayında SGK' ya bildirilmesi gerekmektedir. Toplu iş sözleşmesine tabi işyeri işverenince veya kamu idareleri yada yargı mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen, ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilmesi gerekir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz.
İşveren prime esas kazançları, SGK ya aylık prim ve hizmet belgesiyle, kazançların ilgili olduğu ayı takip eden ayın yirmi üçüne kadar bildirmesi gerekmektedir.

 
YILLIK İZİN ÜCRETLERİ;

SGK Kanununda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. Örneğin İş Kanunun 61. maddesinde düzenlenen işçi yıllık izinde iken ödenen ücretlerinden iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmeyeceği hükmü uygulamada geçerliliği olmayan bir hükümdür.

 
SORU:
 
Mustafa Bey, ismim ramazan, 91 doğumluyum SGK' dan bana tebligat geldi. Ödemem gereken prim aylık 112,86  TL. Fakat benim gelirim yok üniversiteye hazırlanan birisiyim. Diğer arkadaşlarıma 35 TL  gelirken bana neden 112 TL geldi. Bu durumu düzeltmek için ne yapmam gerekiyor. İyi geceler...
 
 
 
 
CEVAP;

Ramazan Bey;
Size GSS primi çıkma nedeni 20 yaşını doldurmuş ve üniversiteye gitmediğiniz için artık sağlık hizmetlerini anne ve babanız üzerinden almanızın yasal olarak mümkün olmaması ve SGK tarafından, sizin  adınıza GSS (Genel sağlık sigortası)  tescilinin yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Daha önceki yazılarımda bu konuyu çeşitli defalar ve detaylı şekilde işledim.
SGK tarafından otomatik olarak GSS tesciliniz yapıldığı için ve sizde gelir testi yaptırmadığınız için sistem gelirinizi asgari ücret kabul edip size 112.86 TL borç tahakkuku yapmaktadır. Bu borç tahakkukunun silinmesi yada düşürülmesi artık Kanunen mümkün değildir.
Acilen bağlı bulunduğunuz Kaymakamlıktaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ediniz. Onlar sizin ve aileniz  hakkınızda gelir tespiti yapacaklar, eğer ailede aylık kişi  başına düşen geliriniz  313.5 TL' nin altında ise hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanacaksınız. Ailede fert başına düşen gelir 313.5 ile 940.5 TL arasında çıkarsa 37.62 TL GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanacaksınız. Geliriniz asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında çıkarsa 112.86Tl prim ödemeniz gerekmektedir. Eğer geliriniz asgari ücretin iki katından daha fazla çıkarsa 225.72 TL prim ödemeniz gerekmektedir.
Bunlar zorunlu olarak ödemeniz gereken primlerdir. Ödemediğiniz takdirde sağlık hizmetlerinden yararlanamadığınız gibi prim borcunuza her ay gecikme cezası ve gecikme faizi işletilecektir. Gelir testine girmeyenlerin gelirini sistem otomatikman asgari ücret kabul etmektedir. Gelir testi yaptırmadığınız müddetçe prim borç tahakkukunuz 212.86.TL olarak yapılacaktır.
 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com