Facebook'ta Paylas  

SGK DUYURUSU: Özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerle ilgili yapılacak işlemler


 

Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.04/309/C                                                                

 

Konu   : Özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerle ilgili yapılacak işlemler
21/01/2013
 
E-POSTA 2013-4
 
 
            Bilindiği gibi, 2008/77 sayılı Genelgede, “İşverenler, işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını göstermek üzere Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları (Ek-1)’de yer alan belgeyi, her yılın Ocak ayı içinde Kuruma ayrıca ibraz edeceklerdir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Genelgede yer alan bu hüküm doğrultusunda, özürlü sigortalı çalıştırmaları nedeniyle daha önce  işveren sistemi ana menüden  9-1-3-6 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen 4857/30. MADDE KAPSAMINDA ÖZÜRLÜ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ GİRİŞ ekranı vasıtasıyla girilmiş olan tüm kayıtlar Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce 24/1/2013 tarihi itibariyle sistemden silinecektir.

Dolayısıyla, özürlü çalıştırmakla yükümlü olsun veya olmasın özürlü çalıştıran tüm işverenlerin, sözkonusu teşvikten 2013/Ocak ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları özürlü sigortalılarla ilgili 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgeyi Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatmaları ve bahse konu belgelerin işveren sistemi ana menüden 9-1-3-6 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle ekran vasıtasıyla sisteme girilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, özürlü sigortalı çalıştıran ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanan işverenlerle ilgili olarak soysal güvenlik merkezlerinde gerekli duyurular yapılarak işverenler bilgilendirilecektir.

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
                                                                                                          
 İşverenler Prim Daire Başkanı G.