Facebook'ta Paylas  

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR VE UYARILAROrhan İŞİBOL SMMM


Sevgili Meslektaşlarım ve Değerli Vergi Mükellefleri

                    Hepinizin bildiği üzere Vergi ve Diğer Kanunlarda yaşanan hızlı değişimler Muhasebe ve Müşavirlik hizmeti veren bizleri olduğu kadar Vergi Mükellefi olan gerçek ve tüzel kişileri de çok yakından ilgilendirmekte olduğundan daha önceleri sizlere yazılı olarak bildirdiğim bazı hususları tekrar hatırlatmak ve uyarmak üzere bu yazımı hazırladım.
1-      Geçtiğimiz yıllarda çokça karşımıza çıkan bir husus GEÇ GELEN FATURALAR:             396 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin çok açık bir hükmü bulunmaktadır. Geç gelen fatura geldiği tarih itibariyle değil düzenlendiği tarih itibariyle kayıtlara alınacaktır. Bu nedenle geç gelen faturaları ilgili tarihe kaydedip düzeltme beyanı ile Ba-Bs bildirimi vermek durumunda kalmaktayız. Ba-Bs Formlarının düzeltilmesinin cezası, verilme tarihine göre 300 TL ile 1.200 TL arasında olup birçok firma bu cezaya maruz kaldı. Bu duruma düşmemek için yapılacak tek şey, mal ve hizmet alımlarınıza ait faturaların süresinde size gelmesini sağlamanız gerekmektedir.
2-      Vergi Usul Kanununa göre; Kesmiş olduğunuz Sevk İrsaliyesinin Faturanı 7 gün içerisinde kesilmesi gerekmektedir. 7 (Yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için Fatura Bedelinin % 10’u oranında (En az 190 TL) Ceza kesilmektedir.
3-      Yazar Kasa kullanan Mükelleflerin Mutlaka Günlük Z Raporlarını akşam işyerlerini kapatmadan almaları gerekmektedir. Yazar Kasadan fiş kesme sınırı 2013 yılı için 800 TL olup bu tutarı aşan satışınız olursa Fatura Düzenlemek zorundasınız. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir Fiş ve Fatura için % 10 oranında Ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca Her Ay sonu Aylık Z Raporu alınıp muhasebe dosyasına konmalıdır. Yazar Kasa Fişlerinde KDV Oranları hatalı olanlar düzelttirmelidir. Yazar Kasa fişleri ile aylık raporlar okunaklı olmalı, silik çıkmaya başladığı an teknik servisle görüşülmesi gerekmektedir.
4-      Alış-Satış Faturalarınızı, Tahsilat Makbuzlarınızı, Satıcı Ödeme Makbuzlarınızı, Gider Pusulalarınızı, Serbest Meslek Makbuzunuzu, Banka Ekstrenizi, Sigorta Poliçelerinizi, Z Raporlarınızı ve Diğer Masraf Evraklarınızı Her Ay Düzenli olarak bize ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyan verilmesine sebep olacaktır. Eksik Verilen Beyannameler için Düzeltmeler Mutlaka Ait olduğu Ayda yapılmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, Verilen her düzeltme veya yapılan her hata Vergi Dairesi tarafından İncelenme Riskinizi arttırmaktadır.
5-      İşe aldığınız Personeli 1 gün önceden, Çıkan Personellerinizi Mutlaka aynı gün içerisinde bize bildiriniz. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde her bir personel için ASGARİ ÜCRET tutarında CEZA ödenmektedir. Ayrıca Viziteye çıkan personelinizin İşbaşı Kâğıdını veya var ise Raporu en geç 3 iş günü içerisinde mutlaka bize iletiniz. İşbaşı tarihinden itibaren 5 gün içinde raporu SGK sistemine girmemiz gerekmektedir.
6-      Aylık SGK Hizmet Dökümünü her ay tarafımca size gönderilmekte olup işyerinde bulundurunuz. Ayrıca sizlere verilen Bordrolar ile Hesap Pusulalarını personellerinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız takdirde personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalırsınız. Hizmet Dökümlerinin işyerinde Bulundurulmaması Durumunda Asgari Ücretin 2 katı olan 1.957,20 TL Ceza ödersiniz. İşyerinizde çalışan sayınız 10 ve daha fazla ise maaşları bankadan ödemek zorundasınız.
7-      İşyeri Kiralarının tutarı ne olursa olsun Bankadan Ödenmek Zorundadır. Ödeme Makbuzunu mutlaka Muhasebe Dosyalarınıza koyunuz.
8-      Faaliyetiniz ile ilgili olmayan Masraf Belgelerini Muhasebe Dosyanıza koymayınız. Bu tür bir Masraf Belgesi yanlışlıkla işlenir ise, Vergi İncelemesinde, Belgenin 3 Katı tutarında Ceza ödersiniz.
9-      Satış Faturalarınızda ve İrsaliyelerde Mutlaka Seri ve Tarih takip etmelidir. Ayrıca alış ve satış faturalarının 8.000 TL aşması halinde mutlaka Banka veya Çek ile ödenmeli ve tahsil edilmelidir.
10- Banka Hesaplarınıza ait Ekstreleri her ay düzenli olarak alıp bize yollayınız. Banka Hesaplarınızdan Firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır.
11- Vergi Levhası ile SGK Hizmet Dökümünü işyerinde bulundurmanız (asabilirsiniz), Yazar Kasa Levhası, KDV Dahildir Tabelası, Asgari Ücret Tabelası, Sigara İçilmez Tabelasını işyerinize girenlerin görebileceği bir konumda asmanız zorunludur.
12- Çoğu zaman Nüfus Cüzdanının faksını çekip işe giriş işlemini yaptırdığınız işçilerinizin Özlük Dosyası eksik kalmaktadır. Özlük Dosyasında; Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Sağlık Raporu,  Aile Durumu Bildirimi, Adli Sicil Kaydı, Diploma Fotokopisi bulunması zorunlu belgelerdir. Bir teftişte ortaya çıkacak eksikliklerden sizler sorumlusunuz.
13- İşyerinize ait olmayan giderler ile şahsınıza yaptığınız harcamaların faturalarını işletmeniz adına düzenletmeyiniz. İçerik, miktar ve tutar itibariyle işletmene ait olmadığına kanaat getirdiğim belgeleri “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması Hakkındaki Tebliğ”e istinaden kaydetmeyeceğimi biliniz.
14- Fatura ve Sevk İrsaliyesi düzenlerken boş olan yerleri mutlaka doldurunuz. Alıcının Adı Soyadı-Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi ve Gerçek Kişilerde T.C, Tüzel kişilerde Vergi Numarasını, Belgenin Tarihini mutlaka yazınız. Sevk irsaliyelerinde ayrıca Sevk Tarihini mutlaka yazınız.   
15- Elle kestiğiniz faturaları okumakta bazen çok zorlanıyoruz. Harf ve rakamları daha dikkatli ve okunaklı yazınız.
16- 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkındaki duyurularımı mutlaka inceleyiniz.