Facebook'ta Paylas  

MEMURLARIN İKRAMİYE SORUNU


              

 

 MEMURLARIN İKRAMİYE SORUNU;

Memurlara verilen  ikramiye, işçilere verilen  kıdem tazminatının karşılığıdır. Yani memurlar emekli olacakları zaman emekli sandığı tarafından emekli ikramiyesi, maaş katsayısı, ek göstergesi , kıdem yılı varsa makam, temsil, görev tazminat göstergesi eğer yoksa da unvan gibi bilgiler esas alınarak hesaplanır. Memur ikramiyeleri ile ilgili hesaplama programları SGK web sitesi başta olmak üzere konuyla ilgisi olan bir çok web sitesinde bulunmaktadır. İşçilerde ise bu hesaplama son brüt maaşın çalışılan yılla çarpılması suretiyle yapılır. Hesaplama olarak birbirlerinden çok farklı olmamakla beraber İş Kanununda yapılan köklü değişiklik sonrasında hak etme şartlarında büyük farklar oluşmuştur.
İşçilerin kıdem tazminatını almaları daha kolay şartlara bağlanırken emekli sandığında bu yönde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu da memurlar arasında huzursuzlukların çıkmasına neden olmuştur. Olay mahkemelere taşınmış ve uygulama Kanunda bir değişiklik yapılmadan mahkeme kararlarıyla idarece değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Kanunlar mahkeme kararları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
 
NASILDI?
Memur ikramiyesi, emekli, adi malûllük veya toptan ödeme yapılan tüm iştirakçilere yani memur yada hak sahiplerine ödenirdi. Yine, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara ikramiye ödemesi yapılmaktaydı.
Memurların emekli ikramiyesi alabilmeleri için kadın memurların 20 yıllarını erkek memurlarında 25 yıllarını tamamlamış olmaları ve emekliliği hak etmeleri gerekmekteydi. Kadın memurlar 20 ,erkek memurlar 25 yıllarını tamamladıktan sonra emekli olmadan kurumlarından ve devlet memurluğundan ayrılmış olsalar bile her hangi bir sosyal güvenlik kurumunda çalışmamak şartıyla emekli sandığından emekli olurlarsa emekli ikramiyesini hak ediyorlardı. Eğer memur 20 yada 25 tam yılını doldurmadan istifa edip devlet memurluğundan ayrılmışsa diğer sosyal güvenlik Kurumlarından emekli olmayı hak etse bile memuriyetten doğan ikramiyesini alamıyordu.
 
NASIL OLDU?
Memurlarında aynen işçiler gibi 15 yıl sigortalılık süresini 3600 prim gününü tamamlamaları halinde kendi istekleriyle devlet memuriyetinden ayrılmış olmaları halinde de ikramiye almaları gerektiği yönüyle konu mahkemelere intikal etti. Mahkemeler memurlarında 15 yıllık hizmetleri ve 3600 gün prim ödemeleri bulunması halinde ikramiye alabilmeleri konusunda memurlar lehine kararlar verdi. Ancak SGK sadece mahkemelerden karar alan memurlar için uygulamasını değiştirdi. Diğer memurların mağduriyeti devam etti. Bu defa konu Anayasa Mahkemesinin gündemine taşındı. Anayasa Mahkemesi de memurlar lehine karar verdi. SGK kararlar doğrultusunda uygulamasını değiştirdi ve yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile memurlara verilen ikramiye şartlarıyla işçilere verilen kıdem tazminatı şartları birbirlerine yakın hale getirildi. Bu yönüyle de uygulamada eşitlik sağlanmış oldu. Yani memur 15 yıl sigortalılık şartı  ile 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirmesi halinde kendisi istifa ederek  kurumundan ve devlet memuriyetinden ayrılmış olsa bile, artık memuriyette geçen süresine denk gelen emekli ikramiyesini yine emekli olduktan sonra emekli sandığından alabilecek. Yukarıda belirtilen şartları taşısalar bile sigortalılar emekli olmadan ikramiye talebinde bulunamayacaklar.Emekli oluncaya kadar beklemek zorunda olacaklar. Yukarıda belirtilen 15 yıl ve 3600 gün şartını taşımayanlar hiç bir şekilde emekli ikramiyesini hak edemeyeceklerdir.
 
SORU:
Mustafa Bey Merhaba, her şeyden önce şimdiden ilginizden dolayı teşekkür ederim.
 Ben 1997-1998 de 7 ay kadar emekli sandığına bağlı olarak yedek öğretmenlik yaptım. 2001 Yılında %40 oranında sürekli özürlü olarak özürlü kimlik kartı aldım.  1997-1998 den sonra şubat 2004 yılında özel bir şirkette çalışmaya başladım ve o tarihten beri çalışmaktayım.
Vergi indiriminden faydalanmak için maliyeye başvurdum. Maliye beni tekrar heyete gönderdi ve beni %20 oranında özürlü saydılar. Benim sizden öğrenmek istediğim konu ;
2001 yılında aldığım %40 sürekli özürlü raporu ile özürlü emekli olabilir miyim? Ve benim ne yapmam gerekir. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla; Osman KARĞİLİ
 
CEVAP;
Osman Bey maalesef özürden emekli olamazsınız. Özürden yaşlılık aylığından yararlanabilmek için vergi indiriminden yararlanmanız gerekmektedir. SSK (4/A) sigortalıları için vergi indiriminden yararlanma zorunluluğu devam etmektedir. ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için vergi indiriminden  yararlanma şartı aranmayacaktır. Bağ-Kur sigortalısı olup ta özürden emeklilik şartlarından yararlanmak isteyenlerde  illerindeki  SGK İl Müdürlüğüne başvurup, özürlerinin tespiti için hastaneye sevklerini isteyebilirler. SGK  bu durumdaki sigortalıyı  eğitim Hastanesine sevk edecektir. Oradan gelen sonuç SGK' daki bölge sağlık kurulun da görüşülüp özür durumu tespit edilecektir.
 
 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com