Facebook'ta Paylas  

ÜNİVERSİTELER DİKKAT!


      

 

                                    ÜNİVERSİTELER DİKKAT!

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ;
Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, asgari ücretin üçte birine denk gelen tutar üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar.
Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.
ÜNİVERSİTELERİN TESCİL ZORUNLULUĞU;

Yabancı uyruklu öğrenciler,  yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bu kapsamdaki öğrenciler yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle SGK' ya bildirilir
 
TESCİL EDİLMEMELERİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA;

Üniversitelerce genel sağlık sigortası tescili yaptırılmak  zorunda olunan ve süresinde tescil ettirilmeyen her öğrenci için 1 asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, bu yükümlülük yerine getirilmediğinde büyük mağduriyetler oluşacaktır.
 
HANGİ ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİLLERİ YAPILMAK ZORUNLU?

İster ülkelerinde sigortalı olsunlar isterse olmasınlar Üniversitelerimizde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, Tıp Fakültesindeki öğrenciliklerinden sonra yaptıkları fahri asistanlıkta geçen sürelerde genel sağlık sigortalısı olma zorunluluğu yoktur.
PRİMLERİ KİM ÖDEYECEK?

Öğrenciler primlerini kendileri ödemekle yükümlüdürler. Asgari ücretin üçte biri üzerinden  genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Yabancı öğrenciler Genel sağlık sigortası primini, asgari ücretin üçte birinin %12 sine denk gelen tutar üzerinden öderler.Bu gün itibariyle ödeyecekleri miktar 37.62 TL dir.
 
HANGİ HAKLARDAN YARARLANACAKLAR?

Sadece GSS primi ödedikleri için yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Özel hastaneler dahil tüm hastanelerden sağlık hizmeti alabildikleri gibi eczane hizmetlerinden de yararlanabileceklerdir. Sağlık hizmeti alabilmeleri için tescilleri yapıldıktan sonrabir ayın geçmesi ve prim borçlarının olmaması gerekmektedir.
 
KİMLER İÇİN BU ZORUNLULUK YOK?

Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.
HÜKÜMETE ÖNERİ!

Kanun maddesinin bu haliyle uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Yabancı öğrenciler üniversiteleri tarafından tescil edilmiş olsalar bile öğrencilerden prim tahsilatının nasıl yapılacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. Örneğin bir öğrenci primlerini ödemez ise icra işlemi mi başlatılacaktır. Eğer icra işlemi başlatılacaksa öğrencinin neyine icra konacaktır. Öğrenci prim borçlarını ödemeden ülkesine dönerse nasıl bir işlem başlatılacaktır. SGK bu öğrenciler için tahsili mümkün olmayan boş tahakkuklar yapacaktır. Ülkemiz, Bölgenin üniversite üssü haline gelirken bu kapsamdaki öğrenci sayısı artacaktır.
Onun için SGK, yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı ile ilgili tahsilat şeklini değiştirmeli ve genel sağlık sigortası  primini, Üniversitelere , öğrenim bedellerine dahil ettirerek, Üniversiteleri prim ödeme sorumlusu haline getirmelidir. Sigortalının primini işverenin ödemesi gibi kaynaktan kesme yöntemi ile tahsilat yapılmalıdır.
 
 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com