Facebook'ta Paylas  

KİMLER TARIM SİGORTALISI OLUR?


   

 

KİMLER TARIM SİGORTALISI OLUR?    

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar bu kapsamda sigortalı olurlar. Bölgemizde daha çok görüldüğü üzere, pamuk, mısır, yerfıstığı çapalayan, tekleyen yada bu ürünleri toplayan, tarla- bahçe sulayan yada narenciye ve diğer meyve hasadında çalışan işçiler v.b, yaptıkları işler geçici işler olması hasebiyle tarım işçisi olarak sigortalı olabilirler. Bölgemiz dışında olmakla birlikte hasat döneminde ülke gündeminde mutlaka yer alan, geçici fındık işçileri de tarım işçisi olarak sigortalı olabilirler.
 
Eğer bu işçiler aynı zamanda zorunlu olarak sigortalı olmaları gereken bir işte çalışıyorlar yada faaliyette bulunuyorlarsa talepte bulunsalar bile tarım işçisi statüsünde sigortalı olamazlar. Örneğin; vergi mükellefi olarak ticari faaliyette bulunan bir kişi, okuyucularımızın anlayacağı tabirle zorunlu olarak Bağ-Kur(4/b) sigortalısı olması gerekmektedir. Bu kişi zorunlu olmasına rağmen Bağ-kur sigortalısı olmayıp ta tarım işçisi olarak çalışmasından dolayı geçici tarım işçisi sigortasına müracaat etse bile tarım işçisi sigortalısı olamaz. Tarım işçisinin bu statüden sigortalı olabilmesi için, isteğe bağlı yada başka statüde sigortalı olmaması gerekmektedir.
 
Kendi çalışmasından dolayı, SGK dan gelir yada aylık alanlar ile 18 yaşından küçük olanlar geçici tarım işçisi olarak çalışsalar bile sigortalı olamazlar. Ancak anne, babasından yada eşinden dolayı gelir yada aylık alanlar eğer tarım işçisi olarak ta çalışıyorlarsa, tarım işçiliğinden dolayı sigortalı olabilirler.
 
TARIM SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ;

Tarım işçileri için sigortalılık talebe bağlıdır.Yani bir nevi isteğe bağlıdır.Talepte bulunurlarsa ve geçici tarım işçisi olarak çalıştıklarını, örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, il veya ilçe tarım müdürlüklerine usulüne uygun olarak düzenletip onaylattıkları belge ile talepte bulunurlarsa, talep  tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Eğer tarım işçisi, zorunlu sigortalı olacak bir işte çalışır yada faaliyette bulunursa yada isteğe bağlı sigortaya müracaat ederse tarım işçiliğinden kaynaklanan tarım sigortası sona erer. Sigortalı emeklilik müracaatında yada sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunursa veya ölürse geçici tarım işçisinin sigortalılığı sona erer.
 
NE KADAR PRİM ÖDERLER?

Bu kapsamdaki sigortalılar. Bu yıl asgari ücretin 19 günlüğüne denk gelen kısmına  % 34,5’i oranının uygulanması ile bulunan miktar kadar prim ödemektedir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. Bu uygulamanın başladığı 2011  yılı için asgari ücretin 18 günlüğü  üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz günü geçmemek üzere prim alınacaktır. On dokuz gün üzerinden prim ödemelerine rağmen hizmetleri aylık 30 gün sayılacaktır.
 
HANGİ HAKLARDAN YARARLANIRLAR?

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, SSK (4/a)  kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunlar hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Analık sigortası hükümleri uygulanmaz.Tarım işçisi sigortalısı doğum yapması halinde doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta için geçici iş göremezlik ödeneği alamaz. Ancak doğumla ilgili sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
 
Bu kapsamdaki sigortalıların,  iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim borçlarının ödenmiş olması şartı aranır. Sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması şarttır.
 
SORU; Mustafa bey merhaba,  ben kendi adıma kayıtlı market çalıştırıyorum. 01/01/2012 tarihinden itibaren bir işyerinde 15 gün part-time SSK' lı olarak çalışıyorum. Geriye kalan 15 gün 4/b' li sigortalılığım devam ederken herhangi bir şekilde borçlanmasam bir sıkıntı olur mu? Emekliliğime daha çok olduğu için geriye kalan 15 günü GSS kapsamında müracaat ederek ödemek istesem,  geriye kalan 15 gün, daha sonra adıma 4/b li olarak borç tahakkuk eder mi?  15 gün part-time SSK lı çalışıp, geriye kalan günleri de GSS kapsamında sağlık primlerini ödeyerek sağlık hizmeti almamda bir sıkıntı olur mu? Bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Cebrail yıldırım.
 
 
CEVAP; Cebrail Bey;
15 gün başka bir işyerinde sigortalı olarak çalıştığınız için eğer istemezseniz ki istemiyorsunuz. Vergi mükellefiyetinizden dolayı ay içinde çalışmadığınız diğer 15 gün için 4/b sigortalısı olmak zorunluluğunuz yok. Eğer sigortalı çalıştığınız işyerinde kısmi iş sözleşmesi ile yada çağrı üzerine çalışma sözleşmesi ile değil de puantaj usulüne göre 15 gün çalışıyorsanız diğer 15 gün için GSS primi ödemenize de gerek olmadan sağlık hizmeti almaya devam edersiniz. Posta gazetesi Çukurova ekindeki Geçen haftaki yazım bu konuyla ilgiliydi. Sorununuzu oradan takip edebilirsiniz. (GSS kısmıyla ilgili olarak)
Çalışmadığınız 15 gün için daha sonra borçlanma yapabilirsiniz. Bu sizin için daha avantajlı çünkü borçlandığınız süreler 4/a sigortalılığından sayılacaktır. Yani SSK Kanununa göre emekli olursunuz. Daha kolay ve maaşı yüksek.
 

 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com