Facebook'ta Paylas  

VERGİDEN MUAF ESNAF SİGORTALI OLMAK ZORUNDA MI?


 

 
VERGİDEN MUAF ESNAF  SİGORTALI OLMAK ZORUNDA MI?

KİMLER VERGİDEN MUAF ESNAF VE SANATKARDIR?

Gelir Vergisi Kanununun, vergiden muaf esnaf başlıklı 9.maddesinde hangi esnafların vergiden muaf olduğu, maddeler şeklinde belirtilmiştir. Buna göre;
 Motorlu nakil vasıtaları kullanmamakşartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak ve doğrudan doğruya iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar.
 Nehir, göl ve denizlerde  makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar.
 
 Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletlerle ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar.
Vergiden muaf esnaf olarak tanımlanmıştır.

SİGORTALI OLMASI ZORUNLU OLAN ESNAF VE SANATKARLAR.

SGK Kanununa göre vergi mükellefi olan tüm esnaf ve sanatkarlar zorunlu olarak sigortalıdır. Daha önce Bağ-Kur kanununa göre sigortalı olan vergi mükellefi esnaflar, artık Sosyal Güvenlik Kanununa göre 4/b sigortalısı olarak tanımlanmıştır.
Bunun dışında vergi mükellefi olmadığı halde, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kaydolmak zorunda olanlar bir istisna dışında sigortalı olmak zorundadır.

SİGORTALI OLMASI ZORUNLU OLMAYAN ESNAF VE SANATKARLAR.

Bu tek istisnada; Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, gelir vergisinden muaf olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, asgari ücretin brütünden az olduğunu belgeleyenler, sigortalı olmazlar.

SİGORTALILIKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Kendi nam ve hesabına çalışanlardan, gelir vergisinden muaf olanların, Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı oldukları tarihten itibaren sigortalılıkları başlar. Ancak bu sınıfa giren sigortalıların tescil işlemleri yapılırken, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının görüşü alınır. Vergiden muaf esnaf, Esnaf Odaları Birliğinden yada Esnaf Odalarından alacağı muafiyet belgesini SGK' ya götürerek muaf olduğunu belgelemek zorundadırlar.
 
SİGORTALI OLANLAR NE KADAR PRİM ÖDERLER?

Vergiden muaf esnafın aylık geliri, asgari ücretin üstünde ise her ay prim ödeyerek sigortalı olmak zorundadır. Bu durumda olan esnafın tescil işlemi Esnaf ve Sanatkarlar Sicili tarafından 15 gün içinde yapılmak zorundadır. Aylık geliri, asgari ücretin üstünde olanlar, gelir beyanları üzerinden prim öderler. Eğer gelir beyanında bulunmazlarsa asgari ücret üzerinden prim öderler.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDERLERSE SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ GEREKİYOR MU?

Sosyal Güvenlik Kanununa göre emekliliği hak etmiş kişi, vergiden muaf esnaf ve sanatkar olarak çalışırsa yada vergiden muaf ancak Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı iken emekli olup faaliyetine devam ederse, SGK dan aldığı maaşın %15 i, sosyal güvenlik destek primi olarak kesilir. Ancak aylık geliri asgari ücretin altına düşmüş ise ve bunu Esnaf Odaları Birliğinden yada Esnaf Odalarından alacağı muafiyet belgesi ile belgeleyebiliyorsa sigortalılık niteliği sona ereceğinden, SGK' dan aldığı emeklilik maaşından sosyal güvenlik destek primi kesilmez.

YANLARINDA ÇALIŞTIRDIKLARI KİŞİLERİ SİGORTALI GÖSTERMEK ZORUNDALAR MI?

Kişi vergiden muaf esnaf ve sanatkar da olsa hatta kendisi muafiyet belgesi alarak sigortalı olmasa bile eğer yanında hizmet akdine tabi bir işçi çalıştırıyorsa, çalıştırdığı kişiyi sigortalı yapmak zorundadır. Bu kişi yanında sigortalı bir işçi çalıştırıyor olsa bile eğer aylık geliri asgari ücretin altında ise muafiyeti devam eder.

ÖNEMLİ!
Vergiden Muaf Esnaf ve Sanatkar okurlarımız, emekli olduktan sonra işlerine devam ediyorlarsa, Esnaf Odaları Birliğine yada Esnaf Odalarına başvurarak muafiyet belgeleri almaları ve aldıkları muafiyet belgelerini SGK ya vermeleri halinde emeklilik maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir.
 
Mustafa Keskin
Posta Gazetesi
 Sorularınız İçin: mustafakeskin2005@hotmail.com