Facebook'ta Paylas  

Yatırım indirimi ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanun la yapılan değişikliklerin


  Yatırım indirimi ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanun la yapılan değişikliklerin yürürlüğü ve 2010/2 dönemi geçici vergi uygulaması.

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun la, yatırım indirimi uygulamasıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler yapılmış, yapılan düzenlemeler 2010 kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun un ikinci geçici vergi dönemi kapandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanması, buna karşılık 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmesi, yeni düzenlemelerin 2010 yılının ikinci geçici vergi döneminde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Gelir İdaresi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Elektronik ortamda verilen e-beyanname dizaynının yapılan değişiklik sonrasında değiştirilmemiş olması, Gelir İdaresinin 2010 yılının ikinci geçici vergi döneminde yapılan değişikliğin uygulanmayacağı görüşünde olduğunu göstermektedir. Bu görüş doğrultusunda hareket edilmesi halinde ise;

- 2010 yılı ikinci geçici vergi beyannamesinde yatırım indiriminin kurum kazancının % 25 i ile sınırlı olmaksızın indirilmesi,

- Buna karşılık yatırım indirimi sonrasında kurumlar vergisine tabi kazanç kalması halinde bu kazanç üzerinden % 30 oranında geçici vergi hesaplanması,

gerekmektedir.

 

 


Saygılarımızla.

 

Recep Bıyık- Vergi Dünyası