Facebook'ta Paylas  

413 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Gereğince Verilmekte olan, MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ Karşılığında Üyelerimiz Alacakları Ücretlere İlişkin Odalarımıza Gönderilen Yazı İlişikte olup BU ÜCRETLERİN ALINMASI ZORUNLUDUR.