Facebook'ta Paylas  

YILLIK VERİLEN BEYANLARIN BİLDİRİM DUYURUSU


  YILLIK VERİLEN  BEYANLARIN BİLDİRİM DUYURUSU

 Sayın Meslek Mensubu Arkadaşlar,                                                            01/05/2012

 
 
29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre ;Meslek mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları (E-Beyanname şeklinde gönderdikleri) Mükelleflerin listesini , 15 /MAYIS /2012 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir.
 
 
Söz konusu listenin süresi içinde verilmemesi halinde Bağlı olduğunuz vergi daireniz tarafından Oda Disiplin kuruluna sevk edileceğiniz ve  213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre Özel Usulsüzlük cezası tahakkuk etirilecektir. Cezalı duruma düşmemeniz için , yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz dileği ile iyi çalışmalar dilerim.
 
 
 Saygılarımla,
 
 SACİT ÇULHA
 
 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE  KURULU BAŞKANI