Facebook'ta Paylas  

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)


  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 88)
Resmi Gazete Sayısı
28190
Resmi Gazete Tarihi
31.01.2012
 
MADDE 1 – (1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
 
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Bağlı Olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
1
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
2
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
3
İsdemir Gümrük Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
4
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
5
Hopa Gümrük Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
6
Giresun Gümrük Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
7
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
8
Derince Gümrük Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü
9
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü
10
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
11
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
12
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
13
Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
14
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
15
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 
(2) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.
MADDE 2 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
MADDE 3 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.