Facebook'ta Paylas  

MÜŞTERİ BİLDİRİM FORMLARI -2012


Sayın Meslek Mensubu Arkadaşlar,

         03/01/1990 Tarih ve 20391 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Md.20 ve Oda iç Yönetmeliği Md.47 gereğince Meslek Mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıt oldukları odalara 6 Ayda bir Liste ekinde bildirmek zorundadırlar.

        Söz konusu listenin süresi içinde verilmemsi halinde Disiplin yönetmeliği 5/f bendi gereğince UYARMA cezası ile muhatap olmamaları için MÜŞTERİ BİLDİRİM FORMLARINI 31.OCAK.2012 Tarihine kadar odaya bir üst yazı ekinde vermeleri gerekmektedir.  Cezalı duruma düşmemeniz için , yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz dileği ile iyi çalışmalar dilerim.

 Not Diğer Sorumluluklarımız:
 Oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi Disiplin Yönt. 5/h UYARMA
 Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirlmemesi  Disiplin Yönt. 6/r  KINAMA
 Müşterilerinizle sözleşme yapmadan iş kabülü etmeniz halinde  Disiplin Yönt. 6/d  KINAMA

 Saygılarımla,
 SACİT ÇULHA
 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU BAŞKANI


EK : Dilekçe örneği ve Müşteri Bildirim Form örneğini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

 DOWNLOAD