Facebook'ta Paylas  

01.01.2012 YILINDA BAŞLAYAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLG.


01.01.2012 YILINDA BAŞLAYAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası 2012 yılı başından itibaren yürürlüğe giriyor. Memurlar  yani 4/C sigortalıları, SSK'lı 4/A veya Bağ-Kur'lu 4/B çalışan, emekli veyahut bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri bunlar zaten genel sağlık sigortası kapsamındaydı ve bunlar için genel sağlık sigortası 01.10.2008 tarihinde başlamıştı. Bunların dışında kalanlardan Yeşil Kartlı da olmayanlar da 01.01.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor.

Diğer fertleri çalışan, emekli veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası kapsamında olmasına rağmen bu kapsamın dışında bulunan çocuklar için de başvuru yapmak gerekiyor.

Bu giriş için başvuru gerekiyor. Ancak başvuru yapmayanlar da yıl içinde resen tescil edilecek ve 01.01.2012 tarihinden itibaren GSS primlerini ödemekle yükümlü tutulacaklar. Bu nedenle bahse konu kapsamda olanların  31.01.2012 tarihine kadar gelir testi yapılması amacıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yani Kaymakamlık yeşil kart bürolarına yapılması gerekiyor.
  Yapılacak gelir testi sonucunda aile içinde fert başına gelir düzeyi (16 yaşından büyükler için geçerli) asgarî ücretin üçte birinden (295,50 TL'den) daha az geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dışında bulunan bireyleri prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından faydalanabilecekler. Gelir testi sonucu fert başına aylık geliri 295,50 TL ila 886,50 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dışında bulunan bireyleri ayda 35,50 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey başına aylık geliri 886,50 TL ila 1773 TL arasında geliri bulunan ailelerin GSS kapsamı dışında bulunan bireyleri ise ayda 106,38 TL aylık prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilecekler. Birey başına aylık geliri 1773 TL'nin de üzerinde olan ailelerin GSS kapsamı dışında bulunan bireyleri ise ayda 212,76 TL prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilecekler.
   Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin GSS prim tutarları da 212,76 TL olacak.
Gelir testi sonucu sadece GSS primi ödeyecek kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişiler varsa onlar da bu GSS hakkından yararlanabilecekler. Fakat buna karşın GSS kapsamında bulunan bir ailenin bakmakla yükümlü olma kapsamı dışında kalan iki çocuğu varsa onlar için ayrı ayrı GSS primi ödenmesi gerekecek.
Yapılacak gelir testinde yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar ile GSS kapsamında olsun olmasın tüm bireyler gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Aynı evde yaşayan birden fazla ailenin gelir testi hesabı ayrı ayrı yapılacak.

Gelir testi yapılırken aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek. Buna göre ailenin puanlaması yapılacak. Gerekirse hane ziyareti yapılarak ailenin ekonomik durumu gözlemlenecek.

Vatandaşın sosyal yardım vakfına başvurusundan sonra en geç bir ay içinde gelir testi sonuçlandırılmış olacak. Böylece vatandaş primsiz olarak GSS’li sayılıp sayılmayacağını veya ödemesi gereken prim tutarını öğrenmiş olacak
Yeşil kartlı olanların da  2012 yılı içindeki yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerekiyor. Böylelikle onlar da tedrici olarak GSS kapsamı içine alınacaklar.
Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek.
Genel sağlık sigortalıları SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edebilecekler.

FERHAT DEMİRKIRAN
SM.MALİ MÜŞAVİR

Adana SMMMO
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KOMİSYONU BŞK.