Facebook'ta Paylas  

Türmob Genelge 2011/3


Müşteri Bildirim Listeleri ve Devir-Teslim Tutanakları Hk.

         Aşağıda belirtilen hususların ivedilikle uygulamaya geçilmektedir.

1) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 20'inci, Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'Nin 42'nci ve Servest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 41'nci maddesi uyarınca; müşteri bildirim listelerinin ilgili yılın Hazıran ayı sonuna kadar Odaların web sayfasında yer alan form ile bildirilmesi,

EK:1- Müşteri Listesi Bildirimi Form Örneği

2) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 26 ve 27'nci maddeleri ile Disiplin Yönetmeliği'nin 5'nci maddesibe göre düzenlenmesi gereken Devir-Teslim Tutanaklarının da, Odaların web sayfasında yer alan forma uygun şekilde düzenelenmesi ve 30 gün içinde Oda'ya bildirilmesi,

EK:2- Devir-Teslim Tutanağı Örneği

Saygılarımızla,