Facebook'ta Paylas  

Yeni Asgari Ücret Belli Oldu...


30.12.2011

Değerli Üyemiz,

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2011 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine,

İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oy birliği ile karar vermiştir.

01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

29,55

886,50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

25,35

760,50

01.07.2012 – 31.12.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

31,35

940,50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

26,85

805,50

SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50

5.762,40

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50

6.113,40

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Ahmet Coşar
Başkan

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

 Çalışma Genel Müdürlüğüne bağlı İstatistik Daire Başkanlığı tarafından 2012/1. Dönem (01.01.2012-30.06.2012) ile 2012/2. Dönem (01.07.2012-31.12.2012) Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti hesaplamaları açıklanmıştır.
 

2012 Birinci Altı Ay

2012 İkinci Altı Ay