Facebook'ta Paylas  

E VergiLevhası ile ilgili VUK 408 sıra nolu Genel Tebliğ


Sayın Meslek Mensubu Arkadaşlar,                 

KONU: VERGİ LEVHASI HK.

 27/05/2011

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

V.U.K 408 Tebliğinde açıklandığı şekilde ;  İnternet vergi Dairesi E-Vergi Levhası bölümüne girerek barkotlu olarak isteğe göre bir veya birden fazla çıktı alarak 2010 Yılına Mahsus olmak üzere  01/06/2011-30/06/2011 Tarihleri arasında döktürüp mükelleflerine verecekler denilmektedir. Mükelleflerde Vergi Levhalarını iş yerlerinde yapılacak denetimlerde göstermek için bulundurmak zorundadırlar.

Elektronik ortamda alınan E- Vergi Levhasının meslek mensuplarınca imzalanma zorunluluğu  böylece ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle vergi Dairelerine de bildirim mecburiyetimizde sona ermiş  olmaktadır. Bu Tebliğin yayımından önce alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.    Daha geniş bilgi için V.U.K 408 Nolu Tebliği okumanızı tavsiye ederim.
 
 Saygılarımla,
 SACİT ÇULHA   SMMM
 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE  KURULU BAŞKANI

İlgili Tebliği okumak için Tıklayınız.