Facebook'ta Paylas  

Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları Mükelleflerin listesini


 Sayın Meslek Mensubu Arkadaşlar,
05/05/2011

 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre ;Meslek mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları (E-beyanname şeklinde gönderdikleri) Mükelleflerin listesini , 16 /MAYIS /2011 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir.
 
Söz konusu listenin süresi içinde verilmemesi halinde Bağlı olduğunuz vergi daireniz tarafından Oda Disiplin kuruluna sevk edileceğiniz ve  213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre 1.070,- TL Özel Usulsüzlük cezası tahakkuk etirilecektir. Cezalı duruma düşmemeniz için , yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz dileği ile iyi çalışmalar dilerim.
 
 Saygılarımla,
 SACİT ÇULHA
 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE  KURULU BAŞKANI
 
 
BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ DURUMU:
 
TARİH: 18.7.1997
KONU: 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat alan ve bağımlı çalışan S.Muhasebeci ve SM MaliMüşavirlerin Bağımlı çalıştıkları mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri hk
Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellefler veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlıbulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 16inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.