Facebook'ta Paylas  

6111 SAYILI KANUNDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA


6111 SAYILI KANUNDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA

Adana, 02.05.2011
İbrahim GÜLER
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı


30.04.2011 tarih  ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre,
I- 6111 Sayılı Kanun’un ;
1- Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2.
2- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3.
    3- Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5.
    4- Gelir ve kurumlar vergisinde marah artırımına ilişkin 6.
    5- Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7.
    6- Gelir (stopaj) ve kurumar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8.
    Maddelerinden yararlanmak için,
    BAŞVURU SÜRESİ: 31.05.2011
    ÖDEME SÜRESİ (PEŞİN ÖDEME DAHİL İLK TAKSİT) : 30.06.2011
TARİHİNE UZATILMIŞTIR.  

II- Stok Beyanları;
1- İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ (karardan önce yapılanlar dahil) 30.06.2011 TARİHİNE UZATILMIŞTIR
2- Kayıtlarda yer alıp işletmede mecut olmayan emtiaların kayıtlardan çıkartılması işlemi (karardan önce yapılanlar hariç) 30 06.2011 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
3- İşletmede bulunmayan Kasa mevcudu ve Ortaklardan Alacakların BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ 30.06.2011 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
III- 25.02.2011 Tarihinden 02.05.2011 Tarihine Kadar (bu tarih dahil) Yapılan Vergi/Ceza İhbarnamesine Ait Tebligatlar;
25.02.2011 tarihinden 02.05.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere 6111 Sayılı Kanun’un 4.Maddesinde yer alan “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan Başvuru Süresi, 30 Günün Bitim Tarihinden İtibaren Bir Ay, Ödeme Süresi İse, Peşin Ödeme Dahil ilk Taksit İçin İhbarnamenin Tebliğini İzleyen İkinci Ayın Sonuna Kadar Uzatılmıştır.  
ÖRNEK: 6111 S.K’nun 4.Maddesi kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 07.03.2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 06.04.2011 tarihine kadar yapılması gereken başvurunun süresi 06.05.2011 tarihine uzatılmaktadır. İlk taksit ödeme süresi de 30.04.2011 tarihinden 31.05.2011 tarihine uzatılmaktadır.

    IV- SGK Ödemeleri;
    6111 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren Bir Ay Uzatılmıştır. Bunun dışında taksit ertelemesi yoktur. Başvuru 31.05.2011TARİHİNE UZATILMIŞTIR.