Facebook'ta Paylas  

İbrahim Güler - KDV ARTIRIMINDA HATA DÜZELTİLDİ


 
KDV ARTIRIMINDA HATA DÜZELTİLDİ
 
 
Adana, 26.04.2011
 
İbrahim GÜLER
 
                                                                                   
 
                                                    Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
 
                                                           İnceleme Komisyonu Başkanı
 
6111 Sayılı Kanun’un 7/2-a maddesine göre;
 
3 dönem KDV beyannamesi veren bir mükellef ortalama üzerinden artırım yapmaktadır. Bu mükelleflerin Gelir veya Kurumlar yönünden matrah artırımı yapmak mecburiyeti yoktur.
Diğer taraftan;
 
6111 Sayılı Kanunla ilgili 1 Seri No’lu Genel tebliğin KDV artırımı ile ilgili 18 numaralı örneğin hemen üzerindeki parağrafta yapılan açıklamada 6111 Kanunun 7/2-c maddesine atıfta bulunduktan sonra şöyle denilmektedir.
 
Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi bulunup diğer dönemlerde bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları halinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır.
 
Bu kapsama giren mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.
 
Yani, 3 adet KDV beyanı veren, ancak 9 ay hiç vermemiş olan mükellefe Gelir veya Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı mecburiyeti getirilmediğinden ödüllendirilirken, 12 adet KDV beyanı veren ve bunun 11 adedinde Hesaplanan KDV gösteren bir mükellef Gelir veya Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmak zorunda bırakılarak cezalandırılmaktaydı. Örnek uygulama da buna göre düzenlenmişti.
 
Bu durum ise, Kanunun 7/2-c maddesindeki “Şu Kadar Ki” şeklinde başlayan kısmın genel tebliğde yanlış yorumlanarak ve konudan ayrılınarak genelleştirilmesinden kaynaklanmaktaydı.
Konuyu farkettiğimde, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Sayın İbrahim KUMLUCA ile görüştüm ve ibrahim beyin katkılarıyla konuyu Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştırdık ve aşağıdaki genelgenin yayınlanması gerçekleşti. Bu konudaki yardımlarından dolayı Sayın KUMLUCA’ya şükranlarımı sunuyorum.   
 
21.04.2011 tarih ve 2011/4 Seri No’lu 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinin 2. Bölümünün son parağrafında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.
“Mükelleflerin, artırımda bulunacakları yıl içindeki dönemlere ilişkin verdikleri beyannamelerin bir kısmında hesaplanan vergi bulunuyor, diğer kısmında hesaplanan KDV yer almıyorsa KDV artırımı, 6111 Sayılı Kanunun 7/1.Maddesine göre yapılacaktır. Buna göre, sözü edilen mükellefler, hesaplanan KDV bulunan beyannamelerinde yer alan hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak, çıkan toplama ilgili yıl artırım oranını uygulamak suretiyle KDV artırım tutarını hesaplayacaklardır. Bu şartları taşıyan mükelleflerin Gelir/Kurumlar vergisi bakımından matrah artırma ve karşılaştırma yapma zorunlulukları bulunmamaktadır”.
Yukarıda yapılan düzeltme sonucunda, 12 adet KDV beyanı veren mükelleflerde, İstisna veya Tecil Terkin kapsamındaki işlemleri dışındaki nedenlerle beyannamelerinin bir kısmında hesaplanan KDV yoksa Gelir veya Kurumlar vergisi yönünden artırım yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.