Facebook'ta Paylas  

KESİN MİZANLARIN E-beyanname sisteminden gönderilmesi


 
Değerli Üyemiz,
 
Bilindiği üzere 403 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi mükellefleri 31/Mart, Kurumlar vergisi mükellefleri ise 30/Nisan tarihine kadar bir önceki yıla ilişkin KESİN MİZANLARINI E-beyanname sisteminden göndermek zorundadırlar.
 
Adi ortaklık ve Kolektif şirket ortaklarının kesin mizanlarının, ortaklık numarası ile gönderilebilmesi Gelir İdaresi Başkanlığını bilgilendirmemiz ile düzeltilmiştir. 15/Mart tarihinden itibaren kesin mizanların ortaklık numaraları ile gönderilmesi mümkün olmuştur.
 
1/Mart-15/Mart tarihleri arasında Adi Ortaklık ve Kolektif Şirketler kesin mizanlarını ortaklık numaralarına göre gönderemediği için bazı üyelerimiz; her bir ortak için ayrı ayrı göndermek zorunda kalmışlardır.
 
Ortaklar adına ayrı ayrı gönderme yapan mükelleflerin ileride bir ceza ile karşılaşmamaları için bir kez daha kesin mizanlarını ortaklık numaraları ile göndermelerinde yarar vardır.
 
Bilgilerinize rica ederim.
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Ahmet COŞAR
                                                                        Oda Başkanı