Facebook'ta Paylas  

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) ile yayınlanan tebliğler


 TEBLİĞLER

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)