Facebook'ta Paylas  

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır


  

MALİ TATİL

 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA

 UYGULANACAKTIR

 

BEYANNAME TÜRÜ

 

İLK BEYAN GÜNÜ

İLGİLİ YASADA 

YER ALAN SON BEYAN TARİHİ

5604 SAYILI YASAYA GÖRE SON BEYAN

GÜNÜ

 

SON ÖDEME GÜNÜ

Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/07/2017

24/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/07/2017

24/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

01/07/2017

24/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/07/2017

23/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/07/2017

23/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/07/2017

23/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/07/2017

23/07/2017

25/07/2017

26/07/2017