Facebook'ta Paylas  

SİGORTALILARIN MESLEK KODLARININ GİRİŞ VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ


   SİGORTALI MESLEK KODLARININ GİRİŞ VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİNİN

E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU
 
 
İşverenlerimize yönelik olarak Kurumumuzca 29/11/2010 tarihinde e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan duyuruda;
- Sigortalılara ilişkin meslek kodlarını, e-Bildirge ana menüde mevcut "İş-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme" ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için bir kereye mahsus olmak üzere sisteme kaydetmeleri gerektiği,
- Söz konusu işlemlerin yapılmasının, 2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden serbest alan olarak düzenlendiği,
- Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilememesi halinde, uygulamanın zorunlu alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı,
açıklanmış bulunmaktadır.
Konuya ilişkin yapılan incelemelerde, sigortalılarımıza ilişkin olarak gereksinim duyulan İş-Kur Meslek Kod bilgilerinin, işverenlerimizin büyük çoğunluğu tarafından 29/11/2010 tarihinde başlatılan uygulama ile girilmemiş olduğu anlaşıldığından, 2011/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere söz konusu alan zorunlu alan haline getirilecek olup, işverenlerimizin, sigortalı bazında meslek kodlarına ilişkin giriş ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
 
İşverenlerimize önemle duyurulur.