Facebook'ta Paylas  

Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.


MALİYE BAKANLIĞI

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/94

 

Konusu: 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Tarihi: 24/05/2017 

Sayısı: VUK-94/ 2017-7 

1. Giriş: 

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması: 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

   

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı