Facebook'ta Paylas  

ADANA SGK 6736 SAYILI KANUNLA YAPILAN YAPILANDIRMA TAKSİT ÖDEMELERİNİN ÖTELENMESİ DUYURUSU


 19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir.

27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/01/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’ nci madde ile 1. ve 2. taksitlerin ödeme süreleri 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yapılan düzenleme gereğince;

·         Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.

·         Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

·         6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

·         6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin zamanında ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu nedenle  6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. 

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.