Facebook'ta Paylas  

BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE BİR YILLIK MAHRUMİYET KALKTI; -2-


 SGK' nın kayıt dışılıkla mücadelede ve tahsilatların arttırılmasında  kullandığı en önemli enstrüman beş puanlık prim  indiriminden mahrum bırakma uygulamasıydı. SGK, uygulamadaki bazı aksaklıkları da dikkate alarak beş puanlık prim  indirimden yararlanma şartlarında değişikliğe gitti. Beş puanlık indirim, yükümlülüklerini yerine getiren işverenlere  önemli maliyet avantajları sağlamaktadır. Bu maliyet avantajını kaybetmek istemeyen işverenlerde primlerini zamanında ödemekte ve sigortasız işi çalıştırmamaya gayret etmektedirler. SGK' da uygulamanın büyük avantajlarını görmekteydi. Zira bugün itibariyle SGK' nın prim tahsilat oranının Vergi Dairelerine göre daha yüksek olmasının ana nedeni beş puanlık prim indirim uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde SGK, prim tahsilat oranını yaklaşık %85 seviyelerine çıkarmıştır.

Beş puanlık indirimden yararlanabilmek için işverenlerin prim belgelerini sürelerinde vermeleri, primlerini zamanında ödemeleri, sahte sigortalı çalıştırmamaları ve sigortasız işçi çalıştırdıklarının tespit edilmemiş olması gerekmekteydi. Bu şartlardan ilk iki tanesi aynı kalmak şartıyla SGK, sahte sigortalı çalıştırmama ve sigortasız işçi çalıştırmama şartını yumuşatarak uygulama değişikliğine gitti. Bu uygulama değişikliğinin, enine boyuna düşünülmeden yapıldığını zannediyorum. Çünkü yeni uygulama, SGK' nın bu nedenle şimdiye kadar elde ettiği kayıt dışı istihdamla mücadele konusundaki  kazanımlarına zarar verecektir.

Uygulama şu şekilde değiştirildi. Yine beş puanlık indirimden yararlanabilmek için işverenlerin prim belgelerini sürelerinde vermeleri, primlerini zamanında ödemeleri, gerekmekte olup, eğer denetim elamanlarınca sahte sigortalı çalıştırdıkları yada sigortasız işçi çalıştırdıkları tespit edilmişse bu defa ilk tespitte sadece bir ay beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacaklar, takip eden aylarda prim indiriminden yaralanmaya devam edebileceklerdir. Daha önceki uygulamada sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler prim indirim hakkından bir yıl boyunca yararlanamıyorlardı. Yeni uygulamada ilk tespitten itibaren 3 yıl içinde tekrar sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilmesi halinde bu defa bir yıl boyunca prim indiriminden yararlanmama müeyyidesi ile karşı karşıya kalacaklardır.

Söz konusu değişikliğin yanında önemli bir değişiklik daha yapılmış olup, denetim elamanlarınca yapılacak tespitlerde,  beş sigortalıyı geçmemek üzere eğer işveren tarafından çalıştırılan sigortalı sayısının %1 indan  daha az sigortasız işçi çalıştırıldığı tespiti yapılması halinde beş puanlık prim indirimden yararlanma uygulaması devam edecektir. Bu kapsama giren tespitlerde, tespit sayısına bakılmaksızın beş puanlık prim indirim uygulaması devam ettirilecektir. Örneğin; 500 sigortalı çalıştıran bir işverenin işyerinde yapılan denetimde 4 işçinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmesi halinde işveren beş puanlık indirimden yararlanmaya devam edecektir. Kurum iyi niyetle bir uygulama değişikliği yaptı ancak inşallah suiistimal edilmez.

SORU;

İyi günler dilerim Mustafa bey. Ben bir özel okulda, bir yıl boyunca çalıştım. Haziran ayında ilişkim kesilmiş olmasına rağmen henüz iş çıkışım verilmedi. Şuan ücretli öğretmenliğe başlayacağım ve milli eğitim sigorta işlemlerimi başlatacak. Çıkışım verilmediğinden bu benim için problem yaratır mı? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Esma ELİK

CEVAP:

Esma Hanım;
Çalıştığınız okuldan ayrıldığınıza göre işveren sigortanızı artık bildirmiyordur. Sadece sizin için sigortalı işten çıkış bildirgesini vermemiş olabilir. Sigortalı işten çıkış bildirgesinin süresi içinde verilmemesinin bir cezası bulunmaktadır. Ancak bu ceza işverene uygulanacaktır. Size uygulanacak bir ceza bulunmamaktadır. İşveren adınıza işten çıkış bildirgesi vermemiş olsa bile siz başka bir işverenin yanında çalışabilirsiniz. Çalışmanıza engel bir durum yoktur.
İşveren hem işten çıkış bildirgesi vermemiş hem de sizin sigortalılığınızı bildirmeye devam ediyorsa(ki zannetmiyorum) burada sahte sigortalılık söz konusu olacaktır. Burada da öncelikli sorumluluk işverene ait olacaktır

Mustafa KESKİN - 17.04.2017

 

Beş Puanlık İndirimde Bir Yıllık Mahrumiyet Kalktı 1