Facebook'ta Paylas  

Beş Puanlık İndirimde Bir Yıllık Mahrumiyet Kalktı 1


 SGK tarafından uygulanan bu yöntem, belli seviyede başarıyı da beraberinde getirmiştir. Bu çözüm yolunun istenilen manada başarılı olması için yapılması gereken iki tali yöntem daha bulunmaktadır. O da denetimlerin etkin ve caydırıcı bir argüman olarak kullanılması ile istihdamın üzerindeki yüklerin OECD ülkeleri seviyesine indirilmesidir.

SGK, hem kayıt dışılıkla mücadelede hem de prim tahsilatlarını arttırmak için, uzun zamandan beri uyguladığı teşvikler ve beş puanlık indirimlerden yararlanabilme şartı olarak sigortasız işçi çalıştırmamayı esas almaktadır. Bu da, işverenler için önemli avantajları içerir bu uygulamayı kaybetmemek adına işverenlerin işe aldıkları işçileri işe başlatmadan sigorta yapmalarına neden olmaktadır. Uygulama başarılı bir şekilde devam ederken SGK, piyasadaki bazı şikayetleri esas alarak uygulamada değişikliğe gitti. Sigortasız işçi çalıştıranların aslında sadece SGK tarafından verilen teşviklerden değil devlet tarafından verilen teşvik ve yardımlardan bile yararlandırılmaması gerekirken SGK' nın uygulama değiştirmesinin bazı haklı nedenleri olduğunu söylemekte yarar var. Yönetmelikler uygulamanın içinden gelmeyen, piyasa reflekslerinden bi haber memurlar tarafından, konun suiistimal edileceği korkusu ile kaleme alındığından esasa etkisi olmayan tali problemler ana problem haline gelmektedir. Bu da başarılı uygulamaların bile değiştirme gereği duyulmasına neden olmaktadır. Başarılı bir şekilde uygulanan beş puanlık indirimin şartlarında değişikliğe gidilmesinin asıl nedeni uygulamada yaşanılan, kanunda olmadığı halde genelge ile düzenlenen alt yüklenicinin hatasından asıl işvereninde sorumlu tutulması uygulamasıdır. SGK, bu uygulamayı kanuna uygun bir şekilde değiştirmek yerine yüzlerce ve binlerce işçi çalıştıran ve sadece bir taşeronunun yaptığı hatadan dolayı zor durumda kalan işverenlerin baskıları sonucu başarılı olan uygulamanın şartlarında değişikliğe gitmiştir. Belki biraz esneklik yapılaması daha hakkaniyetli bir uygulamayı beraberinde getirebilirdi. Ancak ifratla tefrit arasında gidip gelme refleksimiz, işverenleri, denetim elamanlarınca yapılacak birinci tespite kadar sigortasız işçi çalıştırma eğilimine itecektir. Çünkü sigortasız çalıştırıldığının ilk tespiti halinde işverene beş puanlık indirimden yaralanmama süresi bir aya indirilmiştir. Bir aylık indirimden yararlanmama cezasını göze alanlar sigortasız işçi çalıştırmak yönünde daha cesur davranacaklardır. Oysa uygulama ilk tespitte 6 ay, ikinci tespitte 12 ay, beş puanlık indirimden yararlanılmasının engellenmesi şeklinde olabilirdi. Bu da sigortasız işçi çalıştırılmasında caydırıcı olmaya devam edilmesini sağlardı. Uygulamanın ne getirdiğini gelecek haftaki yazımda anlatmaya çalışacağım.

SORU;

Merhaba Mustafa  bey. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan arkadaşı, bekçi olarak çalıştırmak istiyoruz. Ama sigorta durumunu nasıl yapılabiliriz.Çalışan diğer taraftan sigortasının devam etmesini istiyor. Tahir ÇEPNİ

CEVAP:

Tahir Bey;
SGK ve İş Kanununa göre bir kişi birden fazla yerde  çalışabilir ve sigortalı gösterilebilir. Mevzuat açısından bu konuda bir problem bulunmamaktadır.
Başka bir işverenin yanında çalışan ve o işyerinden sigortalı gösterilen bir kişiyi sizde işyerinizde çalıştırabilir ve sigortalı olarak gösterebilirsiniz.
Bu kişilerin sigorta bildirimlerinin normal çalıştırdığınız kişilerin sigortalı bildirimlerinden hiç bir farkı bulunmamaktadır. Diğer işçilerinizi nasıl sigortalı yapıyorsanız bu işçinizi de aynı bildirgeleri vermek suretiyle sigortalı yapacaksınız.

Mustafa KESKİN
11.04.2017

 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE BİR YILLIK MAHRUMİYET KALKTI; -2-